Uddannelsen til
autoriseret Klatre-Aktitivtets-Leder® (KAL®).
- Den professionelle standard for tilrettelægning og gennemførelse af klatreaktiviteter i træer.

Uddannelsen henvender sig til arrangører af klatreaktiviteter (toprebsklatring og abseiling (rapelling)), f.eks:
- arrangører af teambuldingkurser og firmarrangementer mm.
- vejledere i natur- og friluftsliv
- private kursusudbydere
- naturskolelærere
- eftrerskolelærere
- højskolelærere
- friluftslærere
- pædagoger
mv.

Uddannelsen fører gennem et intensivt kursus deltagerne gennem pensum til KAL®-uddannelsen i træklatring.
Senere sikres det ved en prøve, at pensum mestres, hvorefter der ved bestået prøve udstedes autorisation.
Både kurser og prøver afholdes løbende over hele landet, både på faste datoer (åbne kurser og prøver) og efter aftale.
Se kursusoversigten for åbne kursus- og eksamens-datoer mv.
Check også for ændringer og eventuelle nye kurser her.

- Koncentreret leg med hele kroppen og alle sanserne.
- Naturlære gennem “learning by doing”.
- Klatreglæde og naturoplevelse - med styr på sikkerheden
.

Læs mere om vor træklatrefilosofi!


Læs mere om den professionelle Klatre-Aktivitets-Leder®-uddannnelse.

Med mere end 1000 kursister og 450 eksaminander gennem de seneste 20 år samt et landsdækkende net af instruktører og eksaminatorer er KAL®-uddannelsen uden sammenligning danmarks og Sveriges mest udbredte og anerkendte uddannelses- og sikkerhedsstandard indenfor professionelt tilrettelagt træklatring.

Vi har mere end 40 års erfaring med klatring, heraf de seneste 26 som fuldtidsprofessionelle.


Autoriseret
Klatre-Aktivitets-Leder
® (KAL®)
KAL® -uddannelsen er skandinavisk standard professionelt tilrettelagte klatreaktiviteter.
KAL®-normen, har eksisteret siden 1993, hvor det på et stort indkaldt seminar om emnet enstemmigt blev vedtaget at anbefale både KAL®-normen og den tilhørende KAL®-certificering.
KAL®-uddannelsen bygger derfor på mere end 23 års erfaringer med professionel uddannelse og autorisering af professionelle tilrettelæggere af klatreaktiviteter..
KAL®-uddannelsen med tilhørende autorisationen har bl.a. dannet grundlag for flere retsafgørelser mht. ansvar efter klatreaktiviteter.


NATURLÆRE I PRAKSIS

NATURLIG MOTORIKTRÆNING

SIKKERHEDEN I TOP

SJOV OG LEG I TRÆERNE

Er "klatreinstruktøren” den største risiko på jeres friluftstur?

Er jeres instruktør i klatring/rapelling ordentligt uddannet ?
Har han en egentlig autorisation, der dokumenterer dette ?
Udgør han i realiteten den største risiko på friluftsturen ?

Dykkerinstruktøren har det...
Faldskærmsinstruktøren har det...
Buschaufføren, der kører jer ud til aktiviteterne, har det...

Sørg for at jeres klatreinstruktør, -leder eller -arrangør også har en autorisation!


Se en række eksempler på uansvarlighed, der understreger behovet for at kræve autorisation, før man lader nogen overtage ansvaret for andres sikkerhed i forbindelse med klatreaktiviteter.
Se Dansk Vejlederkreds' sikkerhedsside. -------->>


Uddannelsen, der fører dig frem til KAL®-autorisation:

1.
2 dages intensivt kursus i træklatring, hvor vi bl.a. gennemgår og arbejder med:
Let og svær klatring, indbinding, rebbetjening, seler, reb, bremser, materialekendskab, brudstyrke, faldfaktor, førstemandsklatring, andenmandsklatring, bundsikringer, topsikringer, mellemsikringer (brug af slynger), abseil (rapelling), nedfiring, nødprocedurer, prussikklatring, rebbaner, trækendskab, skoven som biotop og som kultur- og produktionslandskab, forsikringsforhold, adgangsbestemmelser, lovgivning, gennemgang af KAL®-normer, KAL®-prøve og KAL®-autorisation.
Deltagerantal: Max. 5 - 6 personer pr. instruktør.
Se detaljeret OVERSIGT over indholdet på kurset.
Se også en oversigt over aktuelle kursusdatoer.

2.
Selvtræning.

Øvning på og træning af det lærte i perioden mellem kursus og prøve.

3.
Vejledning / opfølgning.

En dag med spørgsmål, afprøvning og forberedelse, hvor vi følger på på det gennemgåede.
Vejledningsdage afholdes et par uger inden eksamen. Tilmelding kræves.
Se aktuelle datoer for vejledningsdage.
Derudover kan vejledning selvfølgelig aftales individuelt).Vi har eksaminatorer, der kan yde vejledning over det meste af Danmark.

4.
Overværelse af eksamen.

KAL®-prøverne er selvfølgelig åbne.
Det er derfor både muligt og også ofte en god ide at overvære en KAL®-prøve for på den måde at skabeindsigt i og forståelse for, hvad prøven indebærer. Ring i givet fald for nærmere aftale herom og for datoer mv.

5.
Prøveaflæggelse, KAL®-prøven i træklatring.

1 dags skriftlig og praktisk eksamen med eksaminator og ekstern censor.
Efterfølgende udstedelse af autorisation med ID-kort, hvis prøven bestås.
Se også en oversigt over aktuelle prøvedatoer.


Baggrundsmaterialer for KAL®-uddannelsen:

a. Pensum for uddannelsen fremgår af KAL®-normerne.
Du kan downloade* KAL®-normerne i træklatring (403 Kb) fra denne side eller
du kan bestille normerne, sendt med post fra vor bestllingsside eller
du kan læse KAL®-normerne i træklatring her.

b. Oversigt over autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og aspiranter til KAL®-uddannelsen.
Se en oversigt over autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og aspiranter til KAL®-uddannelsen her.

c. Baggrundsinformation om KAL®-uddannelsen.
Du kan downloade* en særlig folder, der fortæller om uddannelsen og om normerne (196 Kb) eller
du kan bestille informationsfolderen, sendt med post fra vor bestllingsside.

d. Kursusbrochure.
Du kan downloade* en særlig folder for KAL®-kurset i træklatring (216 Kb) eller
du kan bestille kursusbrochuren, sendt med post fra vor bestllingsside.

e. Kursusindhold/program.
Du kan downloade* en detaljeret OVERSIGT over indholdet på kurset (104 Kb) eller
du kan se den detaljerede oversigt over indholdet i KAL®-kurset i træklatring her.

f. Kursusdatoer og -priser.
Du kan downloade* en OVERSIGT over kursusdatoer og priser (118 Kb) eller
du kan se oversigten over faste kursusdatoer og priser her.
Indimellem arrangerer vi også kurser, som ikke opføres i kursusoversigten.
Check her for at se, om nogle af disse kurser evt. passer dig/jer.

Bemærk, at I også kan aftale et særligt kursus, hvis I er nogle stykker


Læs mere om den professionelle Klatre-Aktivitets-Leder®-uddannnelse.


Træklatring
Intensivt Grundkursus samt KAL®-kursus i træklatring

2 dage. Ca. 3-6 deltagere pr. instruktør.

På kurset gennemgås pensum til uddannelsen som Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder®. (KAL®).

- Koncentreret leg med hele kroppen og alle sanserne.
- Naturlære gennem “learning by doing”.
- Klatreglæde og naturoplevelse - med styr på sikkerheden


Bliv autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder® (KAL®) i træklatring, den professionelle
standard for tilrettelægning og gennemgførelse af klatreaktiviteter (toprebsklatring og abseil (rapelling)).

Uddannelsen henvender sig bl.a. til institutioer og enkeltpersoner m.fl., der
ønsker at arbejde med klatreaktiviteter i træer på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Kurset giver en grundig indføring i grundlæggende sikringsteknikker ved klatring samt i teknikker, der anvendes i forbindelse med tilrettelægning af klatreaktiviteter for andre, herunder bl.a. nødprocedurer.
Selv om ingen kurser i sig selv er kompetencegivende til at forestå undervisning i klatring eller arrangement af klatreaktiviteter, så fører denne uddannelse dig igennem det nødvendige pensum.
Med efterfølgende indøvning af det gennemgåede og med mulighed for yderligere vejledning undervejs, skulle du være klar til certificering 3-6 måneder efter kurset.
For at kunne bestå prøven, må du regne med at bruge noget tid efter kurset til at øve og rutinere dig i det gennemgåede.

Kurset afholdes enten på faste datoer (åbne kurser), hvor man bare kan tilmelde sig, hvis der er plads eller som kurser efter aftale.
Der er løbende kurser over det meste af Danmark.


Program for og indhold i Grund- og KAL®-kursus i træklatring:

Kursustider:
1. dag kl. ca. 9 - 21
2. dag kl. ca. 9 - 16

2 dages intensivt kursus, indeholdende bl.a:

Indhold på og plan for
Grund- og KAL®-kursus i træklatring:
FORMÅL
METODIK
INDHOLD:
1. Klatreteknikker
2. Kommunikation
3. Standpladser
4. Andenmands / toprebsklatring
5. Rebbaner
6. Førstemandsklatring
7. Abseil
8. Prussikklatring
9. Knuder
10. Reb
11. Seler
12. Bremser
13. Sikringer
14. Fakdfaktor
15. Typegodkendelser mv.
16. Jura og forsikring mv.
17. Klatreetik
18. Tilrettelægning
19. Træ- og skovkendskab
20. Førstehjælp
FORMÅL:
Træklatrekursets formål er at gennemgå sikringsteknikker, materialekendskab om kommunikation mv., således, at du efter kurset har været igennem alt, hvad der er relevant og nødvendigt for at sætte dig i stand til at klatre førstemandsklatring i træer på op til 1 reblængdes højde på en bevidst og sikker måde.
Formålet er desuden at gennemgå hele pensum til KAL®-beviset, således, at du efter kurset ved, hvad der kræves for siden at gå op til KAL®-.prøven og blive autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder®.

METODIK:
Klatre-Centeret er danmarks største og ældste professionelle klatreskole.
På vore kurser er vi ganske få deltagere pr. instruktør.
Samtidigt har vore instruktører op til 25 års erfaring med klatring som hovedinteresse.
Dette giver mulighed for at tage store individuelle hensyn og for at sikre, at du får et maksimalt udbytte af kurset.
Vi ved, at alle mennnesker er forskellige og tilpasser både kurset som sådan, klatringen og rækkefølgen af det, som skal læres, individuelt efter bl.a. vejr og deltagernes forudsætninger og lyst mv.
En instruktør, der er nødt til at følge en given plan for ikke at miste tråden eller glemme noget er for os et symptom på bristende erfaringer.
Nedenstående oversigt ove kursusindhold er derfor ikke en metodisk gennemgang, men derimod blot en opremsning af nogle af de ting, som du normalt kommer igennem på et KAL®-kursus i træklatring med Klatre-Centeret, hvis vi altså ikke aftaler noget andet undervejs.
Et hovedprincip for læreprocesserne er “learning by doing”.
Selv om det faglige og teoretiske niveau er højt, så afprøves det hele i praksis.
I forbindelse med kurset udleveres desuden et lille kompendium, der kort ridser de væsentligste punkter af det gennemgåede op.


På Klatre-Centerets Grund- og KAL®-kurser i træklatring gennemgås i udgangspunktet bl.a. følgende:

1. Klatreteknikker
- Friklatring
- Artificiel, enkeltreb
- Artificiel, dobbeltreb

2. Kommunikation:
- Advarselsråb
- Hjælperåb
- Støtteråb
- Klatreråb
Nationalitetsafhængig kommunikation

3. Standpladser
Bundsikring
Topsikring
- Antal
- Vinkling
- Uafhængighed
- Placering
- Stabilitet

4. Andenmands- / toprebsklatring
Direkte systemer
Indirekte systemer
Nødprocedurer
Instruktion i deltagerudført sikring
Hensyn til rebføring og grene
- Opsætning
- Sikring

5. Rebbaner
Vandrette (broer)
- med et reb og med to reb
Klinerede
- med et reb og med to reb
Opstramning
Beregning af resultatkræfter
Dynamiske forhold
Sikring af deltagerne undervejs
"Elevator"

6. Førstemandsklatring
Sikringsplacering
Betydning af faldfaktor
Afstand mellem sikringer
- Bundsikringer
- Topsikringer
- Mellemsikringer
- Slyngelængder
- Rebtræk
- Vending af karabiner i slynger
- Risici ved nedadklatring og traversering
Gennemføres mindst éñ gang med instruktør, der klatrer ved siden af og inspicerer sikringer mv.

7. Abseil:
Dülfersitz
8-tal
Bremse
- Fordele og ulemper ved de enkelte metoder
- Sikring imod at abseile ud over enden af rebet
- Selvsikring med prussik
- Aflåsning af abseil-redskaber under abseil
- Løsning af stram prussik under abseil
Opsætning for uøvede
- Nødprocedurer ved strangulering etc.
- Back-up reb

8. Prussikklatring mv.
Binding af prussikslynger
Binding af prussikknude
Klatring med prussik
Klatring med jumar
Forskellige prussiktyper, klemheist, fransk mv.
Fordele, ulemper mv.
Frithængende overgang til abseilredskab i fuldt belastet tilstand
Løsning af stram prussik under abseil med slynge og med fodløkke på rebet

9. Knuder
Dobbelt 8-tals knude
8-tels-knude
Prusikknude
Dobbelt fiskerknob
Tapeknude
HMS-knude
Dobbelt halvstik.
Pælestik
- Korrekt brug til båndtape
- Korrekt brug til prussik slynger
- Korrekt brug til indbinding i selen

10. Reb.
Dobbeltreb
Enkeltreb
Tvillingreb
Prussik
- Diameter
- Brudstyrke
- Materiale
- Konstruktion
- Anvendelse
- Holdbarhed
- Opbevaring
Udlægning og opkvejling

11. Seler
Siddeseler
Helkropsseler
Kombiseler, brystseler
- Påtagning
- Indbinding
- Fordele ulemper, risici

12. Bremser
Sticht
Tuber etc.
HMS
Gri-gri
- Aflåsning
- Betjening
- Fordele og ulemper

13. Sikringer:
Slynger
- Funktion
- Anvendelse
- Vedligeholdelse
- Risici

14. Faldfaktor
Definition
Forståelse
Praktisk betydning
Beregning
Risici
Faldfaktorens relation til fangrykket

15. Typegodkendelser mv.
UIAA
CE
Producentoplysninger mv.

16. Jura, forsikring mv.
Naturbeskyttelsesloven
Allemansrätt mv.
Straffelovens bestemmelser om ansvar mv.
Ansvars, arbejdsskade- og ulykkesforsikringer ved klatring

17. Klatreetik
Toprebsklatring
"Skovarbejdermetoden"

18. Tilrettelægning mv.
Valg af egnede træer mht.
- sværhed
- sikkerhed
- kommunikation
- træhensyn

19. Træ- og skovkendskab mv.
Trætyper
- sikkerhedsforhold
- forstmæssige forhold
- forstmæssig anvendelse


Du kan også downloade planen for
Grund. og KAL
®-kursus i træklatring (i pdf-format).

Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.

KLIK HER ELLER PÅ BILLEDET FOR AT DOWNLOADE (104 kb) ---->Kurset afholdes over hele landet.

Få en specialbrochure for kurset.Læs mere om KAL®-uddannelserne her.
KAL®-uddannelsen anbefales desuden bl.a. af Dansk Vejlederkreds


Læs mere om den professionelle Klatre-Aktivitets-Leder®-uddannnelse.Klatring er
leg og liv
i naturen

Se eller download* aktuelle kursusdatoer og priser:


Se seneste nyt om kursus- og eksamensdatoer mv.Download* (496 kb)
eller
Bestil KAL®-normerne i træklatring
sendt med post
eller
Læs

*
Hvis du vælger at downloade normer eller brochure mv., så får du brochuren i pdf-format.
Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.
Rekvirer specialbrochure for træklatrekurset:
(Sendes med posten)
(Som PDF-dokument. 216 kb)


Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt hele tiden at at vedligeholde det lærte gennem jævnligt at tage ud og klatre.
Derudover er det også vigtigt at holde sig ajour med f.eks. sikringsteknikker og med ny sikringspraksis.

Vi anbefaler i den forbindelse bl.a. Dansk Vejlederkreds' sikkerhedsside:

www.vejlederkreds.dk/sikkerhed

Fra denne side er det også muligt at finde en oversigt med mere end 150 referencer til sager og advarsler mv. om og med potentielt farlige arrangører og kursusudbydere.KAL@-normen i træklatring

- Den professionelle uddannelse for ledere af klatreaktiviteter

Nedenstående norm indeholder minimumskrav til
Autoriserede
Klatre-Aktivitets-Ledere®
i træer

INDHOLD:
Normen
Uddannelsen
Hvorfor tage et KAL®-bevis

A: Almene krav
1) Alder
2) Førstehjælp
3) Interesse
B: Krav til egen kunnen.
1) Standpladser, forankring
2) Sikring, knuder, bremser
3) Abseil, nedfiring
4) Førstemandsklatring
5) Udstyrskendskab
6) Rednings- og nødprocedurer
7) Råbeprocedurer
C: Krav til kunnen i forbindelse med
tilrettelæggelse af klatring for grupper.

1) Organisering
2) Kommunikation
3) Udstyr
4) Sikring og toprebsteknikker
5) Rutevalg
6) Abseil og nedfiring
7) Nødprocedurer
D: Krav til kendskab mm.
1) Klatreetik
2) Adgangsforhold og tilladelser
3) Lovgrundlag
4) Forsikringsforhold
5) Trækendskab.

Yderligere information
DOWNLOAD KAL®-normen i træklatring.
Se en
oversigt over autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og aspiranter til KAL®-uddannelsen her.


A.
Almene krav:
1) Minimumsalder 18 år.
2) Udvidet 1. hjælpsbevis, min 24 timer eller tilsvarende, jvf. Dansk Førstehjælpsråd,
eller
bevis for bestået uddannelse i Friluftslivets Førstehjælp.
Se mere om kravene til førstehjælpsuddannelse her.
3) Bør have en reel interesse for klatring.Yderligere information:
Du kan finde yderligere informatioer om KAL®-uddannelsen og tilhørende autorisation her.

Download kravene til
KAL®-prøven i træklatringPensum til
KAL®-prøven i træklatring


Må ikke kopieres, hverken helt eller delvist uden skriftlig tilladelse.

“Vores træklatring tager udgangspunkt i gensidig respekt og foregår derfor med kroppen i træet på træets betingelser.
Reb og sikringer bruges kun til sikring og ikke som hjælpemiddel til at komme op i træet.

Mekanisk klatring i reb, udvider og udvikler menneskets indtryk af at beherske og at mestre naturen.
Spørgsmålet er, om det er det, vi vil med træklatringen?

Hvis mennesket i stedet ønsker at udbygge en holdbar relation til træer og ikke mindst til naturen, så må træklatring selvfølgelig foregå på træernes betingelser.
Kun på den måde gives der plads til ydmyghed og til den respekt, som er naturlig, når man erkender, at mennesket kun er en del af naturen og ikke står uden for eller over denne.”


Læs mere om den professionelle Klatre-Aktivitets-Leder®-uddannnelse.
Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.


© Klatre-Centeret
© Alle billeder er taget af Klatre-Centeret, medmindre andet er anført.
Hverken tekst eller billeder må kopieres, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Klatre-Centeret.
chart.dk