Vejlederstudiet i
Klatring og Friluftsliv

Intensiv uddannelse over 10 uger

Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv startede i 1993 og har siden da været afviklet 2 gange årligt, forår og efterår.
Studiet i foråret, 2021 er det 56. studie og studiet til efteråret, 2021 er det 57. studie!

På studiet bliver du en del af et levende og aktivt klatre- og friluftsmiljø, hvor du kan fordybe og dygtiggøre dig sammen med ligesindede på et intensivt studie over 10 uger.

Studiet giver en lærepladslignende mulighed for at arbejde intensivt med klatring samt natur- og friluftsliv på et seriøst grundlag og på højt fagligt niveau.

Studiet er intensivt (ca. 5 studerende pr. vejleder) og kræver en del af de studerende.
Til gengæld kan udbyttet være stort.


Studerende og vejledere i Norge efter 10 reblængders klatring
En spændende, intensiv og lærerig uddannelse,

-10 uger.
- Små hold.
- Høj professionel faglig standard.
- Intensiv læring i et levende klatremiljø
- Eventyrligt friluftsliv.
- Professionel kompetencer.
- Leve af klatring? Muligheder for professionelle, international autorisationer.
- klippeklatring ((KAL®Klatre-Aktivitets-Leder) certificering i klippeklatring).
- træklatring ((KAL®Klatre-Aktivitets-Leder) certificering i træklatring).
- professionel træklatring, topkapning og beskæring mv. (CPT® (Certified Professional TreeClimber))
- Erhvervsklatring (Rope access). International certificeringer. Både PRAT® og SPRAT.
På uddannelsen får du også mulighed for at blive en del af den hurtigt voksende branche, erhvervsklatring (rope access).
Med udgangspunkt i vort 1000 m2 store uddannelsescenter for erhvervsklatring i Hasslarp ved Helsingborg (Scan-Rope) afholder vi uddannelser og autorisationer i rope access, og du får på uddannelsen også mulighed for at være med ved disse uddannelser og til og med for at blive autoriseret, både indenfor PRAT® og SPRAT®.
Scan-Rope og Klatre-Centeret er således medlem af både PRAT® og SPRAT®, ligesom vi har Evaluatore i begge systemer.


Mål:

En grundig indføring i klatring i træer og på klipper.
Du lærer samtidig, hvad der kræves for at tage andre med ud og klatre, ligesom du får mulighed for at blive
professionel Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder (KAL©) i både træ- og klippeklatring.

Du får dermed også et godt grundlag for at blive klatreinstruktør, og du kan evt. tilmelde dig til instruktøruddannelse/eksamen og gå op til denne efter uddannelsen.

Endvidere får du mulighed for at deltage på vore professionelle træklatreuddannelser.

Endelig får du mulighed for at gennemgå rope access uddannelser i både PRAT®- og SPRAT. Du kan se mere om vore rope access uddannelser her.

Afslutningsvis får også en god baggrundsviden om udstyr, fysiologi og naturforståelse samt om både klatringens og friluftslivets historiske og kulturelle rødder.


Indhold:

På studiet arbejder du indgående med sikringsteknikker ved træ- og klippe-klatring.

- Du er dels selv på en række kurser, dels er du ude og arbejde med det lærte med de øvrige studerende samt under vejledning.

- Desuden kan du følge med på nogle af de kurser, Klatre-Centeret iøvrigt afholder.

Her er der også mulighed for at prøve noget af det lærte i praksis under overvågning.

- Derudover er der en række oplæg om klatring og bjergbestigning samt natur- og friluftsliv mm. gennem bl.a. litteratur- og film-oplæg, ligesom der lægges op til debat.

Klatre-Centeret’s omfattende bibiliotek og filmsamling kan desuden benyttes.

Det faglige niveau på studiet er højt, og der lægges vægt på at lære gennem praksis. (Learning by doing).

Selv om vidensniveauet og det faglige niveau på studiet er højt, så er studiet praksisorienteret. Vi arbejder bl.. ud fra Learning by doing, og du skal regne med, at vi sover en del under åben himmel, ligesom vi klatrer groft set hver dag.

Logi:

På studiet bliver du dels indlogeret på vor kursusejendom, Kullanäs, der liggeer på Kullen, et af Skandinaviens bedste klatresteder, dels på Kraklund, der ligger tæt på de smukke bornholmske kystklipper.
Tilsvarende har vi også mulighed for at benytte Kärralund, vor idylliske ejendom dybt i de svenske skove, tæt på klipper og vand. Derudover indeholder studiet også mulighed for at deltage på uddannelser på vore øvrige kursusejendomme, ArboristSkolan og Scan-Rope.

Vore kursusejendomme bruger vi bl.a., til overnatning, og når vi ser film, gennemgår klatrehistorie og -filosofi eller blot hygger. Derudover bor vi en del i telt mm.

 

Forudsætninger:

Du bør have erfaringer med og lyst til et liv under åben himmel, så du altid kan holde dig tør, varm og mæt.

Endvidere bør du have prøvet af klatre, så du ved, hvordan du har det med højder.

Det fordelagtige (lave) deltagertal pr. instruktør gør, at du derudover forventes at vise selvstændighed, vilje, fleksibilitet, motivation og engagement, da det er en forudsætning for at få ordentligt udbytte af studiet.

Hvis du derefter er interesseret i at komme påstudiet, vil vi bede dig om en beskrivelse af tidligere friluftserfaringer og af dit mål med evt. deltagelse på studiet.
Endvidere er du meget velkommen til at komme og hilse på, så du kan se, hvordan vi arbejder, ligesom du vil kunne få en snak med de nuværende studerende.

- Du er selvfølgelig meget velkommen til at ringe og høre nærmere.

 


Økonomi:

Prisen for studiet er kr. 13.800,-, der dækker kurser, vejledning, oplæg og logi.
Mad og transport mm. betaler du selv.
I praksis deles de studerende ofte om dette for at mindske omkostningerne.

Studiestart, ca. 15. marts eller 15. august.Studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.

Første kvindelige vejlederstuderende
på toppen af Krogeduren med Nettosponsorat og Nettopose.


Læs erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.

Studerende har gennem årene brugt deres erfaringer og viden fra studiet på mange forskellige måder.
Nogle er i dag blandt danmarks bedste klatrere, både når det gælder klippeklatring, isklatring, artificiel klatring, alpin klatring og mixklatring.
Se bl.a. hjemmesiden for tidligere studerende, Kristoffer Szilas, der i løbet af en kort årrække har klatret imponerende ruter, både på Kullen, i Norge, Patagonien, Nordamerika og selvfølgelig i alperne, hvor han bl.a. har klatret Eigers nordvæg.


Du kan evt. få studiet betalt studiet via handlingsplan, revalidering, orlov eller CU (Civil Uddannelse).
Studiet kan være en del af Det 1-årige studie i natur- og friluftsliv.
Mere praktisk information her.
Du kan også læse mere om både det 1-årige studie og om klatrestudiet på Friluftsuniversitetets webside.
Ring
Ring gerne og få en snak, eller endnu bedre - besøg os.


Download specialbrochure for
10 ugers Vejlederstudiet i
Klatring & friluftsliv
.

Rekvirer specialbrochure med studieplan:
Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

© Klatre-Centeret