Studier i natur- og friluftsliv:

Vore studier i natur- og friluftsliv er længerevarende uddannelser,
med en varighed fra fire uger til ét år.

Fælles for dem er bl. a:

 • højt fagligt niveau
 • indlæring gennem praksis -"learning by doing"
 • et liv under åben himmel
 • individuel undervisning/vejledning
 • tid til fordybelse
 • små hold


Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv, 10 uger

Intensiv og spændende uddannelse med fordybelse i friluftsliv samt træ- og klippeklatring med mulighed for professionelt kompetencegivende prøver.
Afviklet 2 gange årligt siden 1993. Det 35. studie afvikles i efteråret 2010.
Læs mere.


Vejlederstudiet i vinterfriluftsliv -i skov og på fjeld , 10 uger.

Intensiv uddannelse med friluftsliv, skiløb, langtursskøjter, snesko, isklatring, topbestigninger.
4 uger i Sverige. 6 uger i Norge.
Afvikles for 18. gang i vinteren 2011.
Læs mere.


Det 1-årige vejlederstudie i natur- og friluftsliv

Intensiv uddannelse, med længerevarende fordybelsesperioder af høj faglig standard på forskellige professionelle friluftsskoler, der hver for sig arbejder med sit område, f.eks. naturligt friluftsliv, vinterfriluftsliv, skiløb, kajak, kano eller klatring.
Læs mere.


Vejlederstudiet i friluftsforståelse, 4 uger.
Friluftsudstyr, friluftshistorie, naturforståelse og økosofi

Ca. 5 studerende pr. vejleder.

-En spændende, intensiv og lærerig uddannelse på 4 uger.
-Studiet henvender sig både til dig, som har lyst til en indføring i friluftslivets historiske og holdningsmæssige rødder
og til en praktisk indføring i fordele og ulemper ved diverse friluftsudstyr.

Studiet forkuserer i teori og praksis på:

 • praktisk og naturvenligt friluftsudstyr, fordele og ulemper
 • udstyrskendskab
 • orientering
 • friluftrelateret førstehjælp
 • natur- og friluftslivshistorie
 • naturforståelse / økosofi
 • ernæring i forbindelse med natur- og friluftsliv

- Friluftshistorie mm.
På studiet gennemgår vi nogle af de historiske og ideologiske rødder for vore dages friluftsliv, og der lægges op til debat om fremtiden og til vore muligheder for at påvirke denne i den retning, vi måtte ønske.

Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

- Udstyr
Det kan være svært at finde ud af, hvad der er nødvendigt og hensigtsmæssigt mht. friluftsudstyr.
Tilbuddene er mange, og man er man ofte afhængig af (gode og dårlige) råd fra producenter og forhandlere.
Samtidigt betyder f.eks. prissætning og konkurrence ofte, at ekspedienterne er unge og dermed måske knapt så erfarne.
Dermed er der selvfølgelig også risiko for, at ikke får den mest optimele rådgivning og dermed heller ikke det mest hensigtsmæssige udstyr.
Tilsvarende er der en risiko for, at rådgivningen er præget af, hvilke produkter forhandleren aktuelt har hjemme.
Studiet giver dig både baggrund, information og praksiserfaringer, der sætter dig i stand til at vælge rigtigt og hensigtsmæssigt.
Vejlederne og underviserne på studiet har mere end 30 års intensiv erfaring med friluftsliv under alle forhold.
Du lærer både om traditionelle, enkle og velfungerende teknikker og materialer, og du lærer om nyt og velfungerende udstyr.

Orientering
På studiet gennemgår vi bl.a. projektioner og positionsbestemmelse, korttyper, målestoksforhold, ækvidistance, klination, misvisning, naturlig orientering, kompasser, praktisk orientering, kortlæsning, orientering efter pejlepunkter, krydspejling, kursudtagning, parallelforskydning og ruteplanlægning.

Jagt
Jagt har altid været centralt i naturlivet og derfor også i naturligt friluftsliv.
Både jagthistorie og -metoder samt praktisk jagt indgår derfor på studiet, og du får bl.a. mulighed for at være med på både fugle-, dyre- og reguleringsjagt.
Vi arbejder med forskellige enkle jagtmetoder og -redskaber, herunder produktion og brug af snarer, fælder, slangebøsser og buer samt en række forskellige luftgeværer.
Pga. varierende regler og lovgivning omkring jagt og våben, foregår studiet både i Danmark og Sverige.
Hvis du har jagttegn, vil du endvidere få mulighed for at gå på jagt.

Friluftsture
Gennem hele studiet gennemfører vi en række forskellige friluftsture, og viden knyttes dermed direkte til konkrete erfaringer.

Historie og baggrund
Gennem hele studiet er der en række oplæg om f.eks. friluftslivets baggrund, betydning og muligheder, eventyrets betydning samt om friluftshistorie og økosofi.

Studiet
er bygget både på en gennemgang af temaerne på højt fagligt niveau og ikke mindst på "learning by doing".
Vi forudsætter, at du er vant til at leve under åben himmel.
Dele af studiet gennemføres under åben himmel.
Derudover er der en oplæg bl.a. med en række friluftsfilm film.
I den forbindelse benyttes vort bibiliotek på mere end 6000 bøger og ca. 2500 film.
Disse bøger og film er selvfølgelig også til rådighed for de studerende.

Vejlederstudiet i friluftsforståelse har været afviklet 1 gang årligt siden efteråret 1996.
Studiet i efteråret 2021 er således det 26. studie.

Studiestart: 23. oktober.

Pris kr. 6.920,- inkl., oplæg, undervisning, vejledning og logi.

Rekvirer specialbrochure med studieplan:
Du kan også læse mere om dette studie på Friluftsuniversitetets webside.


t


Læs erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.
Læs erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet vinterfriluftsliv.

Læs erfaringer fra tidligere studerende på Det 1-årige studie i natur- og friluftsliv.Studerende ved kursusejendommen, Kraklund, Bornholm.

Klatrestudiet, efteråret

Kajakstudiet , efterår

For alle disse studier kan du rekvirere specialbrochurer med studieplan

Se mere om de
længerevarende uddannelser på
Friluftsuniversitetets webside

Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.


 

© Klatre-Centeret