PRAT®. Professional Rope Access Technician®. Industrial Rope Access. Autorisation og uddannelse. Erhvervsklatring. Industriklatring. Authorization and education PRAT®. Professional Rope Access Technician®. Industrial Rope Access. Erhvervsklatring. Industriklatring.PRAT®
(Professional Rope Access Technician®)
- Den professionelle standard for
Industrial Rope Access -


Uddannelsen til Professional Rope Access Technician® henvender sig til firmaer og enkeltpersoner, der ønsker at arbejde professionelt med reb (Industrial Rope Access) i situationer, hvor det ellers ville være enten besværligt, umuligt eller i hvert fald meget dyrt at komme til med traditionelle metoder.
Målet med uddannelsen er at gennemgå alle aspekter af professionelt rebarbejde.
Dette indebærer dækker bl.a. viden, håndelag, opsætning af standpladser, sikkerhedskontrol, hændelsesrapportering, arbejde og supervision under en række forskellige omstændigheder.
Derudover gennemgås og trænes en række nødprocedurer og redninger.

En autoriseret Professional Rope Access Technician® er således i stand til at udføre alle typer af Rope Access arbejde i en række forskellige situationer sammen med en anden Professional Rope Access Technician®.

Uddannelsen afsluttes med en omfattende skriftlig og praktisk eksamen over to dage.
Beståelse af denne medfører udstedelse af et internationalt PRAT
®-bevis.

Autorisationen fornyes løbende, enten gennem...
- én dags autorisationsfornyelse hvert andet år
eller gennem...
- halvårlige Trænings-, Vedligeholdelses- og Godkendelsesmøder (TVG-møder), der typisk varer fra én til to dage.

In english.


INDHOLD:

Om Industrial Rope Access
Mål med PRAT®-uddannelsen
Baggrund
Hvor afvikles uddannelsen
Om PRAT®-uddannelsen
Andre muligheder
Indhold på og plan for uddannelsen
Arbejdsopgaver med og fordele ved PRAT
®
Download brochure for rope access uddannelser
Se datoer for rope access uddannelser
Download pensum og autorisationskrav på
- dansk
or in
- english
Relaterede opgaver

(f.eks. mht. udstyr, forsikringer, Arbejdstilsyn, arbejdsinstruktioner og uddannelse af intern sikkerhedsleder).
Uddannelsen til intern sikkerhedsleder og -koordinator
Autorisationsfornyelse

Yderligere informationProfessional Rope Access Technicians® arbejder med vingeinspektion og -reparation på en af verdens største havbaserede vindmølleparker.
Der er ialt 72 vindmøller, som hver producerer 2,3 mW. Højden til møllenav er mere end 70 meter.
Opgaven indebærer sammenlagt inspektion af 216 vinger.
Besparelserne ved ikke at skulle benytte kraner, der i givet fald skal placeres på skibe eller pramme er store.


- Se forstørrelse

Om Industrial Rope Access:

Industrial Rope Access giver store tidsmæsige, praktiske og økonomiske fordele, når der skal udføres arbejdsopgaver på svært tilgængelige steder eller på steder, hvor opsætning af stilladser eller brug af kraner er praktisk uoverkommeligt eller økonomisk urealistisk.

Opgaverne som Professional Rope Access Technician
® kan være mange. og f.eks. dreje sig om facedevedligeholdelse, pudsning af glasfacader, teaterteknikerarbejde, opsætning og vedligeholdelse af 3G-master og -antenner, vedligeholdelses- og reparationsopgaver i f.eks. vindmøller og diverse sikringsopgaver.

Professional Rope Access Technicians
® kan vha. reb og andet sikringsustyr hurtigt, smidigt og sikkert udføre arbejdsopgaver, der ellers ville være mere tidskrævende umulige og i hvert fald langt dyrere at udføre med mere traditionelle metoder.

Flere og flere opdager de praktiske og økonomiske fordele ved at anvende Professional Rope Access Technicians
®.

Uddannelsen til autoriseret Professional Rope Access Technician
® bygger på et gennemarbejdet pensum, der både gennemgås og afprøves grundigt i et intensivt kursusforløb.
Derefter fælger en trænings- og rutineringsperiode, der delvist foregår under supervision og med vejledning.

Afslutningsvis går man op til en teoretisk og praktisk prøve, der sikrer, at man lever op til autorisationspensum.
Derefter udstedes der autorisation til arbejde med Industrial Rope Access som Professional Rope Access Technician
®.

Autorisationen er gyldig i to år og skal derefter fornyes ved en særlig vedligeholdelsesautorisation.


Professional Rope Access Technicians® arbejder med rydning af klippeblokke fra bjerget over den nye lufthavnsvej i Maniitsoq på Grønland.
Vejen ligger knapt 100 meter længere nede, helt inde under klippen, langs med fjorden.
Løse klipper udgjorde en alvorlig risiko for de forbipasserende på vejen nedenfor.


Mål med PRAT©-uddannelsen:

Formålet med uddannelsen til autoriseret Professional Rope Access Technician® er at give personer, der skal løse rebbaserede arbejdsopgaver en grundig indføring i sikker brug af sikringsteknikker og brug af sikringsudstyr.
Således gennemgås sikringsteknikker, materialekendskab og kommunikation mv., således, at deltagerne efter uddannelsen har været igennem autorisationskravene til den professionelle uddannelse, Professional Rope Access Technician© (PRAT®).
Dertil kommer, at der gennemgås et antal nødprocedurer og redningsteknikker, der gør, at man kan tackle uventede og farlige situationer på en sikker måde.
Endelig gås der op til teoretisk og praktisk autorisation, hvorefter der i tilfælde af bestået prøve udstedes autorisation.


Du kan se en beskrivelse af indholdet på uddannelsen her.
Du kan downloade pensum og norm for uddannelsen her.

Baggrund mv:

På uddannelsen arbejder man indgående i teori og praksis med sikringsteknikker til brug ved industrial rope access.

Der er tale om en intensiv og krævende uddannelse.

Det faglige niveau på studiet er højt, og der lægges vægt på at lære gennem praksis. (Learning by doing).
Selv om det faglige og teoretiske niveau er højt, så afprøves det hele i praksis.

Klatre-Centeret er danmarks største og ældste professionelle klatreskole.
På vore kurser er vi ganske få deltagere pr. instruktør.
Samtidigt har vore instruktører op til 27 års erfaring med klatring som hovedinteresse og 14 års professionel fuldtidserfaring fra ind- og udland med afvikling af uddannelser indenfor klatring.
Dette giver mulighed for at tage store individuelle hensyn og for at sikre, at du får et maksimalt udbytte af kurset.
Vi ved, at alle mennnesker er forskellige og tilpasser både kurset som sådan, klatringen og rækkefølgen
af det, som skal læres, individuelt efter bl.a. vejr og deltagernes forudsætninger og lyst mv.
En instruktør, der er nødt til at følge en given plan for ikke at miste tråden eller glemme noget, er for os et symptom på bristende erfaringer.
Nedenstående oversigt over kursusindhold er derfor ikke en metodisk gennemgang, men derimod blot en opremsning af nogle af de ting, som du kommer igennem på PRAT
®-uddannelsen hos Klatre-Centeret.

Hvor afvikles uddannelsen:

Vore uddannelser afvikles enten med udgangspunkt i en eller flere af vore kursusejendomme:...
- Kraklund på Bornholm
- Akademin för Natur- & Friluftsliv v. Göteborg
- Kullanäs på Kullen,
eller efter aftale i både ind- og udland.


Om PRAT®-uddannelsen:

Uddannelsens længde varierer bl.a. efter, hvor meget erfaring, deltagerne i forvejen har med brug af klatreudstyr (om noget), og af, hvilken type opgaver, som skal udføres.
Uddannelsen er dels generel for al slags PRAT
®-arbejde og dels specifik i forhold til de konkrete opgaver, som medarbejderne uddannes til at udføre.
Det tager således længere tid at uddanne folk til at arbejde på klipper, (da de jo så også skal lære at sætte sikringer i klipperne), end det tager at uddanne folk til f.eks. at arbejde fra bygninger, hvor det ofte er forholdsvist enkelt at lave topsikringer.

Det er sikkerhedsmæssigt afgørende, at medarbejderne opnår rutine i brug af udstyret og de tilhørende teknikker både for at kunne arbejde sikkert og for at kunne bestå autorisationsprøven, der sikrer dette.
Indlagt i uddannelsen er der derfor et antal selvstræningsperioder.
Dvs., at uddanelsen typisk er opbygget af ca. 6-10 dages kursus, fordelt over måske 2 eller 3 omgange.
Imellem disse kursusperioder afsættes så efter aftale et antal træningsdage til at øve på det gennemgåede. På træningsdagene kan der evt. knyttes en instruktør med supervisions-, vejlednings- og sikkerhedsfunktioner.
Uddannelsen afsluttes med en dags skriftlig og praktisk eksamen med ekstern censor og efterfølgende udstedelse af autorisation, hvis prøven bestås.


Andre muligheder:

Udover afholdelse af selve uddannelsen, har vi også i flere tilfælde været med til at løse relaterede opgaver som f.eks. at:

- afholde PRAT®-egnethedskursus, hvor man på en række punkter vurderes mht. til gennemførelse af PRAT®-uddannelsen.
- stå for fremskaffelse af det nødvendige klatreudstyr til virksomheden,
- sørge for forsikringsmæssige godkendelser af arbejdet, både mht. arbejdsskade-, ulykkes- og erhvervsansvarsforsikringer,
- sørge for godkendelse af uddannelse og arbejdsprocedurer hos Arbejdstilsynet og
- udarbejde arbejdsinstruktioner for PRAT
®-arbejdet på den enkelte arbejdsplads,
- uddanne og autorisere intern PRAT
®-sikkerhedsleder og -koordinator,
- afholde vedligeholdesesautorisationer.

Læs mere om mulighederne her.Indhold på og plan for uddannelsen:

1. Seler
- Siddeseler
- Helkropsseler
- Kombiseler, herunder brystseler og kendskab til risikoen for orthostatisk chok
- Indbindning / indbindingspunkt i selen (betydningen af højt/lavt)
- Spænder
- Arbejdsløkke
- Udstyrsløkker
- Fordele, ulemper og risici v. selerne

2. Bremser
- Sticht-type
- HMS
- Gri-Gri
- Betjening af forskellige bremser til at sikre; slække og stramme op
- Aflåsning af bremserne. Belastet og ubelastet
- Fordele, ulemper og risici v. bremserne

3. Reb
- Statisk / dynamisk
- Enkelt / dobbelt / tvilling
- Prussik
- Diametre
- Brudstyrker
- Dynamik
- Materiale
- Konstruktion
- Anvendelse
- Opbevaring
- Rengøring
- Vedligeholdelse
- Levetid /holdbarhed
- Brug af logbog
- Afsmeltning af enderne
- Kvejlning af både korte og lange reb
- Udlægning og klargøring af reb

4. Kommunikation
- Hjælperåb
- Støtteråb
- Klatreråb
- Advarselsråb
- Brug af radiokommunikation

5. Knuder
- Dobbelt 8-tals knude
- 8-tals-øje
- Dobbelt fiskerknude
- Dobbelt halvstik.
- Tapeknude
- Pælestik
- Prusikknude
- Fransk prussik
- Bachmannknude
- Knuder til båndtape
- Knuder til indbinding i selen
- Korrekt brug af klemknuder

6. Karabiner
- Almindelige
- Skruekarabiner
- Twistlock-karabiner
- Snaplock-karabiner
- Stål / aluminium
- Modsat vendte karabiner
- Brudstyrke i forskellige retninger mv.

7. Slynger mv.
- Båndtape
- Fladbånd / hollow
- Brudstyrke
- Sammenbinding
- Expressslynger

8. Faldfaktor
- Definition
- Forståelse
- Praktisk betydning
- Beregning
- Risici
- Faldfaktorens relation til fangrykket
- Kendskab til Klettersteig-risici og -teknikker
- Brug af dynamiske kraftopfangere

9. Standpladser
- Bundsikring
- Topsikring
- Antal
- Vinkling
- Uafhængighed
- Belastningsfordeling
- Reulterende trækretning
- Stabilitet
- Udligning af træk på to eller flere sikringer

10. Forankringer.
- Sikre forankringer i toppen
- Opsætning af sikre systemer
- Back-up-systemer
- Prævention mod skamfiling
- Udstigning i toppen

11. Klatreteknikker
- Soloklatring
- Friklatring
- Artificiel klatring
- Direkte og indirekte toprebssystemer
- Førstemandklatring
- Betydning af faldfaktor
- Afstand mellem sikringer
- Bundsikring
- Topsikring
- Risici og metoder ved nedadklatring og traversering

12. Abseil
- Dülfersitz
- 8-tal
- Bremse
- Gri-Gri
- HMS
- Fordele og ulemper ved de enkelte metoder
- Sikring imod at abseile ud over enden af rebet
- Aflåsning af abseil-redskaber under abseil
- Selvsikring med prussik
- Løsning af stram prussik m. fodløkke og reb
- Abseil forbi knude
- Back-up reb

13. Prussikklatring mv.
- Binding af prussikslynger
- Binding af prussikknude
- Klatring med prussik
- Forskellige prussiktyper, klemheist, fransk mv.
- Fordele, ulemper mv.
- Frithængende overgang til abseilredskab i fuldt belastet tilstand
- Risiko for skamfiiling

14. Jumarklatring mv.
- Kendskab til brug af forskellige jumars mv., herunder bl.a. Ascender, Basic, Croll, Shunt og Gri-gri mv.
- Fordele og ulemper
- Risici
- Korrekt påsætning af jumars
- Klatring med jumars
- Frithængende overgang til abseilredskab i fuldt belastet tilstand
- Frithængende overgang til jumars fra belastet abseilredskab

15. Nødprocedurer.
- Modvægtsabseil
- Nedsænkning af tilskadekommen
- Forlængelse af reb under nedsænkning
- Optrækning af tilskadekommen med taljesysteme

16. Almen sikkerhed.
- Sikkerhedsindstilling
- Sikkerhedstænkning
- Modenhed
- Besindighed
- Tillid
- Makkerkontrol
- Indrapportering af hændelser
- Analysering af hændelser

17. Typegodkendelser mv.
- UIAA
- CE
- Producentoplysninger mv.

18. Jura mv.
- Straffelovens bestemmelser om ansvar mv.
- Arbejdsmiljøloven
- Arbejdsmiljøtilsynet

19. Forsikring.
- Arbejdsskadeforsikring
- Erhvervsansvarsforsikring
- Ulykkesforsikring

 

© Klatre-Centeret o

Download planen for uddannelsen:

Download planen som pdf-fil* (1,6 mB)
Klik på billedet:
--------------------------->
.
*Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis her:
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.
Arbejdsopgaver med og fordele ved PRAT®:

Klatre-Centeret afholder PRAT®-uddannelser med tilhørende eksaminer og udstedelse af autorisation.

Uddannelsen er gennem de seneste år blevet standard for Industrial Rope Access i bl.a. Grønland, Sverige og Danmark, hvor en række enkeltpersoner og firmaer har uddannet sig og medarbejderne til at kunne arbejde med rebbaserede teknikker.

Der er været tale om mange forskellige arbejdsområder og brancher, der alle har indset de praktiske og økonomiske fordele ved at benytte PRAT
®-teknikere.
Således har vi f.eks. uddannet og autoriseret PRAT
©-medarbejdere på tekniske afdelinger på Grønland og i Sverige, bl.a. til sikring af veje gennem fjernelse af sten og klippeblokke fra de ovenforliggende klipper, medarbejdere til facaderenovering, medarbejdere til vinduespolering, medarbejdere i entreprenør- og byggebranchen, scene- og teaterteknikere, elektrikere, mobiltelefonoperatører og vindmølleteknikere.

Traditionelt.
Tidskrævende og dyrt
.
PRAT®
Enkelt, smidigt, hurtigt og billigt
.
Brugen af PRAT®-medarbejdere indebærer væsentlige praktiske lettelser og ikke mindst store besparelser på udgifterne til f.eks. facadehejs lift, kraner og stilladser mv., når der skal udføres opgaver på svært tilgængelige steder.
Rope Access-teknikker giver en smidig og enkel mulighed for hurtigt og effektivt at få løst opgaver, som eller ville tage meget lang tid, være helt umulige eller koste langt flere penge end mere konventionelle alternativer.

DOWNLOAD
Download brochure for Rope Access-uddannelserne:

Download brochure for rope access-uddannelsere..

Klik på informationsarkeet til højre -->:

 Nedenfor kan du downloade norm, pensum og autorisationskrav til PRAT®-uddannelsen:

Norm, pensum og autorisationkrav kan downloades som pdf-fil.
Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis her:
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.


Download norm, pensum og autorisationskrav på:
English:

eller på
Dansk:


Professional Rope Access Technician®.

The education and authorization to Authorized Professional Rope Access Technician® is for individuals and businesses, who need to work professionally at the highest level of safety with Industrial Rope Access in situations, where it would otherwise either be difficult, impossible or at least very expensive to work, using more conventional methods.

The aim of the education is to take the participants through a thorough training in all issuses, relevant to Professional Rope Access.
This includes knowledge, handling, setting up belay-stations, checking, incident-reporting, working and supervising in a number of environments.
Also candidates are trained in swiftly executing emergency-procedures and rescues, if need be.

A fully authorized Professional Rope Access Technician® is thus able to perform all aspects of Rope-Access-work in a number of working environments together with a similarly educated and authorized Professional Rope Access Technician®.

The education concludes with a comprehensive written and practical two-day exam.
If passed this leads to the issuing of an international PRAT
® -authorization-certificate.

The authorization is renewed either by a...
- one-day-authorization-renewal every two years
or by
- a Training-, Updating- and Renewal session, lasting one to two days every six months.

Download the standards.


Relaterede opgaver:

Udover at afholde selve PRAT®-uddannelsen med tilhørende eksaminer og udstedelse af autorisation, kan Klatre-Centeret også tilbyde at medvirke ved:

- afholdelse af PRAT®-egnethedskursus, hvor man på en række punkter vurderes mht. til gennemførelse af PRAT®-uddannelsen.
- fremskaffelse af det nødvendige klatreudstyr til virksomheden,
- forsikringsmæssige godkendelser af arbejdet, både mht. arbejdsskade-, ulykkes- og erhvervsansvarsforsikringer,
- godkendelse af uddannelse og arbejdsprocedurer hos Arbejdstilsynet og
- udarbejdelse af arbejdsinstruktioner for PRAT
®-arbejdet på den enkelte arbejdesplads,
- uddannelse til og autorisation af intern PRAT
®-sikkerhedsleder og -koordinator (se nedenfor).
- afholdelse af vedligeholdesesautorisationer


Uddannelsen til intern PRAT® -sikkerhedsleder og -koordinator.

Hvad er en intern PRAT®-sikkerhedsleder og -koordinator:
Ofte kan det være en stor fordel at man internt i virksomheden kan følge op på den daglige brug af industrial rope access og PRAT®-teknikker i virksomheden.
Arbejdet kræver konstant årvågenhed for at kunne udføres sikkert, og det er bl.a. af betydning, at man etablerer et effektivt indrapporteringssystem af uheld og tæt-på-uheld i forbindelse med arbejdet.
Tilsvarende er det selvfølgelig væsentligt at få evalueret hændelserne med medarbejderne og om nødvendigt at ændre rutiner, sikkerhedspraksis og arbejdsinstruktioner tilsvarende, ligesom det er afgørende løbende at kunne holde sig orienteret om sikkerhedsmæssig udvikling, herunder at kunne indhente erfaringer og sikkerhedsopdateringer fra både producenter og organisationer på området.
Derudover er der et oplagt behov for løbende at kunne kontrollere, vedligeholde og udskifte udstyr.
Endelig kan der være behov for løbende at kunne vedligeholde og opdatere uddannelsen for de allerede uddannede PRAT
®-medarbejdere mv.
Alt dette er typiske opgaver for den interne sikkerhedsleder og -koordinator.

En godkendt intern PRAT
®-sikkerhedsleder og -koordinator kan altså;
1. - løbende vedligeholde, vurdere og sikkerhedsgodkende den sikkerhedsudrustning - i særdeleshed det alpine klatreudstyr-, der bruges i forbindelse med rebbaseret arbejde (PRAT
®).
2. - udarbejde kontrol-, udskiftnings- og vedligeholdelsesplaner for udrustningen
3. - gennemføre kontrol- og vedligeholdelse af udrustningen.
4. - løbende holde sig orienteret mht. både uheld og sikkerhedsteknisk udvikling på området, ligesom han kender til relevante kilder, sikkerhedslitteratur og sikkerhedsorganisationer mv.
5. - internt på virksomheden indsamle, behandle og analysere hændelser (uheld og tæt-på-uheld), opstået i forbindelse med PRAT
®-arbejdet.
6. - med løbende mellemrum afholde interne evaluerings-, sikkerheds- og kvalitetsudviklingsmøder med de allerede uddannede og autoriserede PRAT
®-teknikkere.
7. - udarbejde planer for den løbende vedligeholdelsesuddannelse.
8. - afholde løbende interne vedligeholdelsesuddannelser for de allerede uddannede og autoriserede Professional Rope Access Technicians
® på virksomheden.
9. - udabejde og revidere PRAT
®-sikkerhedsrutiner og arbejdsinstruktioner mv. i takt med ændrede behov og krav.

Uddannelsen:
Uddannelsen til intern sikkerhedsleder og -koordinator bygger selvfølgelig på, at man i forvejen selv er uddannet og autoriseret Professional Rope Access Technician
®.
Uddannelsen indeholder ca. 10 egentlige kursusdage, afhængigt af, hvor arbejdsopgaverne skal udføres.
Kursusdagene adskilles af træningsperioder under vejledning. Længden af disse perioder kan variere, men som vejledende udgangspunkt skal man regne med i hvert fald at træne i 10-20 dage.

Da arbejdet med PRAT
® bl.a. bygger på brug af alpin klatreudrustning og dermed på flere hundrede års erfaringer, er det afgørende at have et indgående kendskab til og erfaring med brug af alpin sikkerheds- og klatreudrustning, da man dermed trækker sikkerhedsmæssigt på erfaringer med udstyr, rutiner, teknikker, uheldsrapporteringer og tests mv. fra klatrere og klatreorganisationer over hele verden.
Uddannelsen til intern PRAT
® sikkerhedsleder og -koordinator indeholder derfor også en lederuddannelse med autorisation i professionel brug af alpin sikkerhedsudrustning.

Uddannelsen afsluttes med tre dages eksamen med censor.
I tilfælde af, at eksaminerne bestås udstedes der certifikat.

Download information om uddannelsen som
intern sikkerhedsleder og -koordinator:
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os for yderligere information mv:

www.klatrecenter.dk/prat
Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.
PRAT®
(Professional Rope Access Technician®)
- Den professionelle standard for
Industrial Rope Access -

© Klatre-Centeret