Vejlederstudiet i vinterfriluftsliv
-i skov og på fjeld.

10 ugers intensivt studie.
Ca. 5 deltagere pr. vejleder.

 • 3 uger i Sverige. Logi i vor hytte, dybt i de svenske skove og
 • 7 uger i Norge. Udgangspunkt i en hytte i det sydlige Jotunheimen

Når vi er på ture mm. bor vi i telte, snehuler og bivuakker mm.
Studiet kræver, at du er vant til almindeligt friluftsliv og har lyst til at dygtiggøre dig sammen med ligesindede.
Det kræver desuden en høj grad af selvstændighed og motivation.

 • du er dels selv på en række kurser.
 • desuden er du ude at arbejde med det lærte med de øvrige studerende.
 • derudover er der ture under vejledning.
 • endelig er der en række oplæg undervejs.

Vi går ud fra "learning by doing" og fra principper om vejledning i naturligt friluftsliv,
vedtaget på Trantjern-seminaret og anbefalet af bl. a. Dansk Vejlederkreds.

Afhængigt af bl. a. forudsætninger, motivation, personlig dagsform, vejr og føre lærer du om og arbejder intensivt med bl.a:

På et studie af denne art spiller bl.a. motivation og forudsætninger samt selvfølgelig personlig dagsform, vejr og føre en afgørende rolle for, hvilken vægtning de enkelte elementer får.
Afhængigt af bl.a. disse forholld byder studiet på:

 • natur- og friluftsliv
 • vinterfriluftsture
 • turplanlægning
 • vejrkundskab
 • 1. hjælp
 • fysiologi
 • ernæring
 • udstyr
 • orientering og vejfinding i sporløst terræn
 • skiløb i usporet terræn, herunder bl. a. telemark
 • lavineforudsigelse og -kendskab. Skredlære
 • lavinesøgning
 • snesko
 • langtursskøjter
 • skovarbejde mm.
 • overnatninger i bl.a. telte og snehuler
 • nødbivuakker
 • vandring
 • topbestigninger, pasovergange og rygtraverser mm. samt evt. lettere is / vinterklatring.

Evt.

 • couloir- og isklatring
 • gletchergang, sikringsteknikker og redning

Derudover er der en række oplæg med bl.a. litteratur og film om teori, friluftshistorie, skandinavisk friluftstradition samt naturfilosofi og økosofi mm.

Studiestart: 10. januar.

Læs beskrivelsen af uddannelsen her.


ERFARINGER FRA TIDLIGERE STUDERENDE:
Jeg kom på vinterstudiet med en forventning om at lære nogle ting, der gjorde mig i stand til at færdes i fjeldet på en fornuftig og sikker måde.
Jeg var på forhånd klar over, at vejr, vind og især min egen indsats havde betydning for, hvad jeg vil få ud af vinterstudiet. Med det i baghovedet og udsigt til sne i Norge, kæmpede vi os igennem 14 regnfulde dage i Sverige, hvor emner som orientering, laviner, 1.hjælp osv. samt en generel forståelse for natur- og friluftsliv blev vendt.
Ofte var oplæggene omkring friluftsliv generelt mere spændende end den teoretiske del omkring det at færdes i fjeldet.
Betydningen af at have gennemgået denne del, inden man spænder skiene på i Norge, finder man dog hurtigt ud af, når man står midt i det.
Studieformen og det lave deltagertal har givet mig nærved de optimale betingelser for at lære de ting, der gør, at jeg på nuværende tidspunkt føler mig tryg ved at færdes i fjerldet.
Men for at opnå disse optimale betingelser, kræver det, at man gør sig klart, hvad man vil have ud af studiet og ikke kommer med en forventning om at blive underholdt.
For mig har det været godt, at der er blevet arbejdet så meget praktisk med tingene, og det har været rart, at vi på Norgesdelen til at starte med havde en base, hvorfra man kunne tage ud og få nogle generelle erfaringer omkring f.eks. orientering, laviner, vigtigheden af at holde sig tør osv., inden man tog på længere ture.

Sara Nielsen
sara_nielsen@hotmail.com
Inden studiet havde jeg nogle forventninger og nogle mål.
Jeg ville være tryg ved at tage på tur i vinterfjeldet sammen med andre eller alene.
Jeg ville gerne have nogle gode oplevelser og nogle erfaringer, som jeg senere hen kunne bruge og drage nytte af.
Samtidigt ville jeg gerne have en teoretisk baggrund for de ting og forholdregler, der gør, at det er sikkert at færdes i vinterfjeldet.
Jeg synes, at studiet har indfriet mine forventninger, og samtidigt har det givet mig viden indenfor områder, som jeg ikke havde forventet, bl.a. omkring materialer og deres anvendelsesmuligheder.
Desuden har jeg fået en forståelse af friluftsliv i det hele taget og af den måde, vi anvender naturen på.
Studieformen kan jeg godt lide, da den giver nogle muligheder for at “lege” med tingene.
Hvad man lærer på studiet athænger meget af ens egen person og baggrund. Man skal selv tage initiativer og gøre sig klart, hvor og hvad man vil lære.
Lysten til at tage i vinterfjeldet eller på eventyr i det hele taget er kun vokset.

Simon Svendsen
86-89 28 65
Vejledertudiet i vinterfriluftsliv har lært mig at færdes “sikkert” på vinterfjeldet (selv om man aldrig kan vide sig sikker).
Det har givet mig et indblik i, hvad som kan ske, og det har givet mig nogle midler til at undgå eller klare mig igennem uheld.
Et par af midlerne har været orientering på fjeldet, snekendskab og dermed lavinefare.
Et par eksempler på, hvordan vi har arbejdet med at klare eventuelle uheld, kunne være søgning efter folk, der er fanget af en lavine (f.eks. 3-punkt-søgning) eller, hvordan en overnatning i sneen klares, hvordan man laver en nødbivuak ved f.eks. en forvredet ankel og, hvilket udstyr man altid skal have på sig.
Jeg synes derfor bestemt, at studiet har givet mig meget og helt sikkert meget mere, end jeg nævner her.
Til sidst mener jeg også, at det har givet mig “kompetence” til at tage en ven med på fjeldet, og med det mener jeg, at det har givet mig så meget viden og erfaring, at jeg godt tør tage ansvaret for én på fjeldet.

Jakob Forum
forumfiction@yahoo.dk
Vejlederstudiet i vinterfriuftliv har gjort mig i stand til at færdes i fjeldet alene og med andre på sikker vis om vinteren.
Teoridelen gav selvtillid til, at man kunne håndtere de situationer, som eventuelt kan opstå undervejs på tur.
Undervisningsmetoden med vejledning og selvstudier gør, at man får meget praktsik erfaring og, at det er ens eget initiativ, der afgør, hvilke emner, der bliver lagt vægt på.
Jeg valgte vinterstudiet for at få nogle praktiske erfaringer, som jeg kunne bruge på ture under alpine forhold i bjergene.
Det har jeg fået. Og mere til.

Kristoffer Szilas
kristoffer_szilas@hotmail.com
Angående vinterstudiet kan jeg sige, at det var det bedste og mest lærerige studieforløb, jeg har deltaget i.
Simpelt hen prikken over i’et.
Opbygningen af indlæringen, som for mig er vejledende, og som giver en kæmpe fordel ved, at man med en god kombination af teoretisk baggrund og vejledning har mulighed for virkelig at prøve tingene af selv i praksis.
Det har været enormt spændende og har flyttet en hel del for mig i form af min opfattelse af, hvad jeg kan klare og stå inde for, rent praktisk, erfaringsmæssigt og teoretisk.
Da disse ting forener sig til en enhed i den sidste del af studiet og giver en en personlig tilfredshed og selvtillid, som man kan have gavn af til senere ture, som helt klart er mit mål fremover.
Livets store gave, det lille ydmyge menneske på et sneklædt bjerg hidkommet af egen kraft og enkle midler. Da ruller følelsen af den store, smukke natur nedover en, og forståelsen for sammenhængen i det store, smukke hele, som vi alle væsener er en ligeværdig del af.

Lars Valentin
lars_valentin@mailme.dk
Vinterstudiet var afslutningen på mit 1-årige studie.
Det synes jeg er en god af slutning, da mange af de ting, vi har lært og snakket om, er sammenfattet i vinterstudiet.
Selve vinterstudiet har jeg kun taget for min egens kyld. Derfor har jeg ikke haft noget egentligt mål, men det at have lært at klare sig under ekstreme forhold -og endda med overskud, giver jo en ballast, når man skal andre med på tur under mere normale forhold.
Det har været rigtigt godt.


Gustav Bengtsson
guzz@hejdu.dk
Ved studiestart havde jeg en forventning om, at jeg efter endt studie ville kunne tilføje “vejleder” på visitkortet. Dermed sagt, at jeg ville være i stand til at bo i og med fjeldet samt tage ansvar for andre.
Derudover havde jeg en forventning om, at studiet ville komme til at udfordre mig på flere områder, herunder min fysiske og mentale formåen samt opfattelsen af en række begrebers indhold/definition.
- Ville min (relativt) romatiske illusion om friluftsliv (vinter) kravene dertil brist?
- Hvad ville få illusionen til at briste?
- Ville jeg kunne klare at begå mig indenfor vinterfriluftsliv såvel fysisk som mentalt?
- Hvad ville være min(e) begræænsning(er)?

Forventningen til at få ovenstående besvaret er fuldt ud blevet indfriet.
At det så skete gennem en proces og ikke gennem pludselig indsigt var uventet- men meget lærerigt.
Jeg kan (endnu) ikke tilføje “vejledere” på visitkortet, men jeg har erkendt, hvad det kræver at være vejleder. Studiet har givet mig et fundament. Jeg er nu i stand til at bygge videre på ved at tilegne mig min egen erfaring med, fjeld og vinterfriluftsliv.

Vejlederen var velforberedt og fagligt velkvalificeret.

Et meget lærerigt studie, både fagligt og personligt.


Janne Kolbo
jannenielsen@post.tele.dk


Rekvirer specialbrochure med studieplan:


Studiet afvikles i samarbejde med Akademin för Natur- & Friluftsliv

Du kan læse mere om de lange vejlederstudier på Friluftsuniversitetets webside.


Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

 

© Katre-Centeret