Friluftsuniversitetets

1-årige
vejlederstudie
i natur- og friluftsliv

 

Ca. 5 studerende pr. vejleder.

Studiestart: 15. marts eller 1 august.

Vejlederstudiet i Natur- og Friluftsliv er et spændende og intensivt studie, hvor du kan fordybe og dygtiggøre dig på højt fagligt niveau.

Studiet er et samarbejde mellem den selvejende institution, Friluftsuniversitetet, og en række professionelle skoler for natur- og friluftsliv, der hver arbejder med sit område og har fået godkendelse gennem optagelse i
Dansk Vejlederkreds

På studiet kommer du således bl.a. til at arbejde intensivt med

Skolerne på uddannelsen er bl.a.

Overordnet ansvarlig er Friluftsuniversitetet

Undervejs får du desuden en grundig indføring i friluftslivshistorie, naturforståelse og natursyn.

Skolerne repræsenterer stor viden og erfaring indenfor hvert deres område.
Derudover er holdene meget små (ca. 5 pr. vejleder).
Du kan derfor nå langt.

Der er selvstudier evt. sammen med øvrige studerende undervejs, hvorfor der lægges op til en stor grad af selvstændighed, ligesom der undervejs er litteraturstudier og indføring i forskellige natur- og friluftslivskulturer mm.

Du er selvfølgelig meget velkommen til atkontakte os, hvis du har spørgsmål mm.
Spørgsmål og tilmelding til
Friluftsuniversitetet
Tlf: +45-56 94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk

 

Få pladser. Tidlig tilmelding tilrådes.
Få en specialbrochure.


ERFARINGER FRA TIDLIGERE STUDERENDE:
Jeg er i øjeblikket studerende på det 1 årige vejlederstudie.

Jeg har godt at sige om Christian Almer og hans studier...
Det er et sted hvor en lort bliver kaldt en lort og hvor man får at vide hvis man laver fejl.
Dette ligger jeg stor vægt på, især fordi klatring og andre af de ting, vi laver på studierne kan få store konsekvenser, hvis man ikke passer på og ved/forstår hvad man har med at gøre.
En anden ting jeg er blevet opmærksom på, mens jeg har været igang, er hvor vigtigt det er at gå til bunds i de ting, man vil vide noget om, istedet for at tage oplysninger fra 3. og 4. hånd for gode varer.
Det bliver tit lige som med hønsene. Det samme kan jeg anbefale, hvis man vil vide noget om Christian Almer.
Snak med manden selv og dan dig dit eget indtryk.
Hvis der er nogen der har noget at sige til det jeg har skrevet, eller spørgsmål i forbindelse med Christian Almer, er de velkommen til at skrive til mig på Adressen sara_nielsen hotmail.com. Eller ringe på tlf.: 2531 9337.
Venlig hilsen
Sara Nielsen

Indlægget har også været bragt på foreningen for FUU-vejledere, LAUS’ hjemmeside.

Jeg er tidligere studerende på klatrecentret ved Christian Almer.
Jeg er nu 27 år.
Mine studier på centret har været utrolig berigende på utrolig mange måder.
Først 12 ugers vinter studie, dernæst 10 ugers klatre studie, sommerferie og igen 10 ugers klatre studie.
Christian er en hård og retfærdig kritiker. Han giver stof til eftertanke og det er der nogen der har svært ved at forholde sig til.
Derfor syntes jeg at jeg vil skrive lidt om hvordan jeg opfatter klatrecentret.
Mit forhold til der er at jeg har lært ufattelig meget om livet, naturlivet, selvstændighed og gå på mod oa.
Størst af alt har jeg virkelig fået en indgroet forståelse og erkendelse af hvad det vil sige at være sin egen kickstarter. Altså det at tænke selv inden man får noget serveret.
Mine oplevelser har givet mig noget som jeg intet andet sted i Danmark kunne have fået.
Det føler jeg mig sikker på fordi stedets metoder er unike.
Det er absolut ikke min erfaring at jeg ikke bliver taget seriøst. Jeg er underuddannelse som pædagog og jeg har været ønsket og brugt i mange sammenhænge, både til projekter og privat/comercielt regi.
Skulle nogen være interesseret i at tale med mig kan de skrive på nedenstående mail.
Alt i alt må jeg sige, at jeg har været meget godt tilfreds med mine ophold og jeg holder da også stadig kontakt til stedet.

Med Venlig Hilsen
Niels H. Mortensen
nhm74@worldonline.dk

Indlægget har også været bragt på foreningen for FUU-vejledere, LAUS’ hjemmeside.

Når jeg ser tilbage på det forgangne år, som studerende på Friluftsuniversitetet, er det med et stort smil på læben, forstået på den måde, at det har stået til måls med mine forventninger til de forskellige moduler, som studieåret er opdelt i, men også og ikke mindst, at jeg selv har fået noget ud af studiet personligt.
Jeg kan dermed tage en masse erfaringer med friluftsliv med mig herfra til gavn for mig selv og forhåbentlig andre, som nyder den samme livsform i naturen.
Efter hver studiedel har jeg kunnet sige; Det er simpelt hen det bedste, mest lærerige og spændende forløb, jeg har gjort længe, ikke mindst fordi der er kød på modulerne og en masse helhedsbaggrund, som jeg har kunnet suge til mig.
Man kan sige, at det, jeg har søgt, er sket fyldest i den grad. Også med begrebet, naturliv, som der nu er sat ord på til glæde for mig.
Det var lidt overordnet om hele forløbet.

Angående vinterstudiet kan jeg sige, at det var det bedste og mest lærerige studieforløb, jeg har deltaget i.
Simpelt hen prikken over i’et.
Opbygningen af indlæringen, som for mig er vejledende, og som giver en kæmpe fordel ved, at man med en god kombination af teoretisk baggrund og vejledning har mulighed for virkelig at prøve tingene af selv i praksis.
Det har været enormt spændende og har flyttet en hel del for mig i form af min opfattelse af, hvad jeg kan klare og stå inde for, rent praktisk, erfaringsmæssigt og teoretisk.
Da disse ting forener sig til en enhed i den sidste del af studiet og giver en en personlig tilfredshed og selvtillid, som man kan have gavn af til senere ture, som helt klart er mit mål fremover.
Livets store gave, det lille ydmyge menneske på et sneklædt bjerg hidkommet af egen kraft og enkle midler. Da ruller følelsen af den store, smukke natur nedover en, og forståelsen for sammenhængen i det store, smukke hele, som vi alle væsener er en ligeværdig del af.

Lars Valentin
lars_valentin@mailme.dk

Jeg syntes de fysiske rammer har været tilstrækkelige og særdeles i forhold til formålet med uddannelsen. Loftet på Kraklund var alle tiders når det blev for surt at bo i telt. Og det samme ved Kärralund i projektugerne, der kunne det godt være blevet lidt surt at skulle bo i telt under hele forløbet. Men på den anden side, hvis teltet var den eneste mulighed, så ville det jo også bare have tjent til uddannelsens formål.

Jeg havde ikke så mange forventninger, men jeg har altid ønsket mig at leve nærmere naturen, i hvert fald i større grad end det generelle samfund giver udtryk for. Det håbede jeg udd. ville bidrage lidt til. Så vidste jeg jo ud fra kursus informations matriale, hvad det var jeg skulle igennem, men jeg vidste ikke meget om hvordan det skulle foregå, det fik jeg dog en forsmag på da jeg inden studiet mødes med dig Christian og de daværende studerende. En 3. ting der havde invirkning på mine forventninger, var en personlig problem -et småtrauma som jeg var ude for et halvt år før tilmelding. Jeg meldte kun uklart ud for den under projekt forløbet. Men jeg var indstillet på at kæmpe og klare det!! Og mine problemer lod jeg bare som om var en del af mig, da det jo også imidlertidigt var, jeg så ingen årsag til at skulle have særbehandling af den grund. Jeg ville klare mig selv, og der var ikke andre der skulle være min psykolog.

Forventningerne blev indfriet der kom et helt nyt perspektiv på naturlivet som jeg håbede men ikke havde direkte forventninger om. Fagligt var det jo tiptop, det kunne jeg se efterhånden som man blev ført ind i håndværket klatring, det er jo svært at bedømme kvaliteten når man står uden baggrunds viden, som jeg jo gjorde på flere af studierne, men nu kan jeg se kvaliteten af studiet og er utrolig glad for at jeg netop valgte dette. Nogle gange var det svært at rumme for detr blev fyldt så meget godt på hele tiden, som man bare ville huske, men ikke kunne rumme som menneske, og det var ikke bare mig der havde det sådan. Dat var yderst relevante ting, man gerne ville have til at være en del af sit tankesæt og væremåde.

Undervisningen er jo tildels besvaret i 2´eren. Forberedte har de forskellige vejledere være, og de har generelt haft et godst udgangspunkt at lære ud fra. De er faktisk alle gode undervisere, der har forstået at komme med de udfordringer der har været behov for, og hvis ikke har der været mulighed for selv at sige fra. Ang overblik var der de sidste 2 uger af studiet hvor jeg ikke helt havde overblik over hvad der skulle ske forinden, men det var jo fordi det var noget vi fælles skulle beslutte, og ellers var det nok fordi jeg var ved at være mæt på oplevelser og det hele. Det har nok gennemsnitligt været fuld tid, for nogle gange mere og andre gange mindre.

Jeg ved ikke om jeg senere har mulighed for at fungere professionelt, men et er helt sikkert jeg ville aldrig nå det professiolnelle niveau uden denne udd. så de er klart et skridt på vejen. Men det afhænger også af så meget andet, jeg er ikke den vilde ledertype som ville være en fordel ved vejledning, men det kommer jo også an på hvad man vælger at lægge vægt på i ens liv.

Det her studie er noget helt specielt, det giver tid til eftertanke og selvstudie, der giver mulighed for at arbejde med tingene og få et erfaringsgrundlag som ikke mange studier tager sig tid til. Det har givet mig nogle modeller jeg vil tage med mig, inden for udvikling og læreprocesser, som man kan bruge i det daglige. Det er jo ikke kun fagligt man har brug for læreprocesser, det er jo også i den udvikling man er i som menneske. Studiet egner sig nok ikke til alle, kun dem der vil have udfordringer og gider at gøre noget for at udvilkle sig personligt og fagligt. Overordnet så tages der kun fast i klatring, vinterfriluftsliv og kano / kajak, men studiet stikker dybere, det kommer vidt omkring og berører alle relevante områder inden for natur og friluftsliv. Studiet skaber fundament for en fremtid i arbejde med professionelt natur og friluftsliv. Personligt har det hjulpet mig så meget, ved den måde du er på Christian og den måde studiet generelt køres på!

Jakob Forum
forumfiction@yahoo.dk

Jeg synes jeg har fået rigtig meget ud af de studier jeg har været på her hos friluftsuniversitetet. Undervisningen har været på et meget højt niveau og det har været en stor øjenåbner for mig. Kan virkelig anbefale Klatrecenteret, som nok er et af meget få steder i norden, som har så godt styr på sikkerheden i klatring. Christian er virkelig dygtig til det han laver, lige meget om det er klippeklatring, erhvervsklatring eller friluftslivet generelt, så har han virkelig styr på det.
Der er ingen tvivl om, at jeg fortsat vil bruge en masse tid på klatring, kajak og friluftslivet hele mit liv.
Christian giver ting til eftertanke og han siger tingene direkte og sådan som han opfatter det. Dette gør at man ved, hvilke ting man selv skal arbejde med fremover.
Klatrermæssigt, sikkerhedsmæssigt og personlighedsmæssigt har jeg lært rigtig rigtig meget. Friluftslivet generelt har jeg virkelig lært meget om.
Efter min mening er friluftsuniversitetet et sted, hvor det udbytte man får, sansynligvis ikke kan sammenlignes med udbyttet fra nogen anden friluftslivsuddannelse i Danmark.
Vil slutte af med at sige, at jeg kan anbefale Friluftsuniversitetet, som værende et meget professionelt og meget lærerigt sted.

Hilsen Anders Pedersen

Det 1-årige studie.

Jeg har lært mere, end jeg forventede, men jeg var ikke klar over, hvor omfattende området var, inden jeg startede.
Jeg er af den opfattelse, at jeg ikke ville have fået det samme ud af studiet, hvis det ikke var så praktisk orienteret.
Jeg synes, at alle dele i studiet har været meget lærerige. Skulle jeg fremhæve noget, er det klatring og kajak-studierne, som jeg vil kunne bruge i mit videre virke som friluftsvejleder.
Som inspirator vil jeg gerne frmhæve litteraturaftenerne. Disse har været meget givende. De har været med til, at man reflekterede over, hvad man selv gør og lige så vigtigt hvorfor.

Det hele er jo relevant, men skal jeg frmhæve noget, er det friluftsliv i natursammenhænge og økosofi, da disse ting ikke er noget, som man normalt beskæftiger sig med i friluftsammenhænge.

Efter et år, er det blevet helt klart for mig, at denne uddannelse har været den mest givtige af de uddannelser, som vi til hverdag sammenligner os med, da vi beskæftiger os med tingene på et meget praktisk plan.

I forhold til mine forventninger i starten, da mine forventninger var at blive instruktør i det hele. Men efter at have slugt den pille, er det gået op for mig, hvor meget mere, jeg har fået ud af det.

Min opfattelse af begrebet friluftsliv har ændret sig, da jeg ikke ser det som så ekstremt som først antaget.
Naturliv var et helt nyt begreb for mig, som har været meget lærerigt at stifte bekendtskab med.

Mine holdninger liiger meget tæt op ad vejlederkredsens. Derfor vil jeg også i fremtiden arbejde efter disse principper.

Da min indfaldsvinkel på friluftsliv er sejlads, har jeg fået meget ud af de enkelte studiedele, men skal jeg fremhæve noget, er det basistingene, som har givet mig mest så som; madlavning, lejrliv osv.

Jeg har været utrolig tilfreds med studiet.
Jeg mener, at jeg har rykket mig meget, både rent fagligt men også som person.
Der har igennem studiet været en god føling med, hvornår der skal presses og, hvornår der skal hjælpes.

Jeg har opnået gode færdigheder indenfor det generelle friluftsliv, som i sig selv ikke er sikkerhedskrævende og et godt indblik i, hvad det kræver indenfor de sikkerhedskrævende aktiviteter.


Gustav Bengtsson
guzz@hejdu.dkStuderende ved kursusejendommen, Kraklund, Bornholm.

Klatrestudiet, efteråret

Kajakstudiet , efteråret

Læs også erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.
Læs også erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet vinterfriluftsliv.


Rekvirer specialbrochure med studieplan:


Du kan læse mere om det 1-årige studie på Friluftsuniversitetets webside.

Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

 

© Katre-Centeret