Vejlederstudiet i
Klatring og Friluftsliv

Intensiv uddannelse over 10 uger

Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv startede i 1993 og har siden da været afviklet 2 gange årligt, forår og efterår.

På studiet bliver du en del af et levende og aktivt klatre- og friluftsmiljø, hvor du kan fordybe og dygtiggøre dig sammen med ligesindede på et intensivt studie over 10 uger.

Studiet giver en lærepladslignende mulighed for at arbejde med klatring samt natur- og friluftsliv på et seriøst grundlag.

Studiet er intensivt (ca. 5 studerende pr. vejleder), og kræver en del af de studerende.
Til gengæld kan udbyttet være stort.


Studerende og vejledere i Norge efter 10 reblængders klatring
En spænnende, intensiv og lærerig uddannelse,

-10 uger.
- Små hold.
- Høj professionel faglig standard.
- Professionel kompetence.
- Eventyrligt friluftsliv.
- Muligheder for professionelle autorisationer.
- Leve af klatring? Erhvervsklättring (Rope access).

Leve af klatring?

Bliv autoriseret i erhvervsklatring (rope access).
Vi afvikler også rope access uddennelser.
På uddannelsen får du også mulighed for at blive en del af den hurtigt voksende branche, erhvervsklatring (rope access).
Med udgangspunkt i vort 500 m
2 store uddannelsescenter for erhvervsklatring i Hasslarp ved Helsingborg afholder vi uddannelser og autorisationer i rope access, og du får på uddannelsen også mulighed for at være med ved disse uddannelser og til og med for at blive autoriseret, både indenfor PRAT® og SPRAT®.


Mål:

En grundig indføring i klatring i træer og på klipper.
Du lærer samtidig, hvad der kræves for at tage andre med ud og klatre, ligesom du får mulighed for at blive
professionel Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder
© (KAL©)

Du får dermed også et godt grundlag for at blive klatreinstruktør, og du kan evt. tilmelde dig til instruktøruddannelse/eksamen og gå op til denne efter uddannelsen.

Du får desuden en god baggrundsviden om udstyr, fysiologi og naturforståelse samt om både klatringens og friluftslivets historiske og kulturelle rødder.


Indhold:

På studiet arbejder du indgående med sikringsteknikker ved træ- og klippe-klatring.

- Du er dels selv på en række kurser, dels er du ude og arbejde med det lærte med de øvrige studerende samt under vejledning.

- Desuden kan du følge med på nogle af de kurser, Klatre-Centeret iøvrigt afholder.

Her er der også mulighed for at prøve noget af det lærte i praksis under overvågning.

- Derudover er der en række oplæg om klatring og bjergbestigning samt natur- og friluftsliv mm. gennem bl.a. litteratur- og film-oplæg, ligesom der lægges op til debat.

Klatre-Centeret’s omfattende bibiliotek og filmsamling kan desuden benyttes.

Det faglige niveau på studiet er højt, og der lægges vægt på at lære gennem praksis. (Learning by doing).

Studiet er således ganske praksisorienteret., og du skal regne med, at vi sover en del under åben himmel, ligesom vi klatrer groft set hver dag.

Logi:

På studiet bliver du dels indlogeret på vor kursusejendom, Kraklund, der ligger tæt på de smukke bornholmske kystklipper, og dels på Kärralund, vor idylliske ejendom i Sverige, tæt på klipper og vand og midt ude i skoven.

Det er også her vi ser film, gennemgår teori eller blot hygger i baren. Derudover bor vi en del i telt mm.

 

Forudsætninger:

Du bør have erfaringer med og lyst til et liv under åben himmel,
så du altid kan holde dig tør, varm og mæt.

Du bør også have prøvet af klatre, så du ved, hvordan du har det med højder.

Hvis du er interesseret i studiet, er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

Hvis du derefter er interesseret i at komme påstudiet,
vil vi nok bede dig om en beskrivelse af tidligere friluftserfaringer
og af dit mål med evt. deltagelse på studiet.

Derudover er du meget velkommen til at komme og hilse på,
så du kan se, hvordan vi arbejder, ligesom du vil kunne få en snak med de nuværende studerende.


Økonomi:

Prisen for studiet er kr. 11.800,-, der dækker kurser, vejledning, oplæg og logi.
Mad og transport mm. betaler du selv.
I praksis deles de studerende ofte om dette for at mindske omkostningerne.

Studiestart, 30. marts eller 15. august.Studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.

Første kvindelige vejlederstuderende
på toppen af Krogeduren med Nettosponsorat og Nettopose.


Læs erfaringer fra tidligere studerende på Vejlederstudiet i klatring og friluftsliv.

Du kan evt. få studiet betalt via handlingsplan, revalidering, orlov eller CU (Civil Uddannelse).
Studiet kan være en del af Det 1-årige studie i natur- og friluftsliv.
Du kan læse mere om både det 1-årige studie og om klatrestudiet på Friluftsuniversitetets webside.
Ring gerne og få en snak, eller endnu bedre - besøg os.


ERFARINGER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ KLATRE-CENTERET:
Til alle (interesserede)!
Jeg er tidl. elev på klatrecenteret og kan kun anbefale dette som værende en yderst professionel og fagligt kompetent institution...
Jeg kan ikke udtrykke det ret meget mere præcist end dette.
Jeg har selv klatret intenst i 4 år, mange steder i verden - og vil gøre det resten af livet.
Jeg har kontakter i klatre/friluftsmiljøer i flere lande og har derigennem set en masse måder at udføre det der her i landet kaldes klatring/friluftsliv - både rigtige og forkerte måder skal lige understreges.
Jeg tøver, baseret på mit erfaringsgrundlag, ikke med at anbefale klatrecenteret som den ENESTE danske institution jeg personligt kan stå inde for fagligheden og professionaliteten af. Er der nogen der ønsker at rette spøgsmål til mig kan det gøres på flgd.
Morten Jessen
email:emjaydk@hotmail.com

Indlægget har også været bragt på foreningen for FUU-vejledere, LAUS’ hjemmeside.

En forespørgsel på Dansk Bjergklubs debatside om en god klatreuddanelse medførte, at Kenneth Kjær anbefalede Jacob Rømer og uden begrundelse frarådede Klatre-Centeret / Christian Almer.
Herunder følger svar fra en tidligere studerende, Jesper Jørgensen:
--------------
Sat Dec 2 01:44:12 2000

Svar på Tiltale

Hej Andreas og Kenneth
Lige lidt respons på kenneths indlæg!
Jeg synes da det er helt iorden at reklamere for Jacob fra klatreskolen da han jo er din gamle chef i opklaringseskadronen og din klatremakker.
Noget andet er at fraråde Andreas at bruge Christian fra klatrecentret uden nogen form for begrundelse.
Jeg har selv taget et 10 ugers klatrekursus hos Christian og har været mere end tilfreds med det faglige niveu.
Jeg har selv haft (har) Jacob som chef så jeg kender både Jacobs syn på Cristian og omvendt.
Men da du aldrig selv har deltaget på et af Christians kurser, ensige snakket med ham personligt, kan jeg kun konkludere at din mening on Christian kun stammer fra Jacob og du derved gør dig til hans "Talerør" uden at danne din egen mening.
Som sagt er der altid to sider af en sag og du kender kun den ene, så hvis du ikke kun vil være Jacobs forlængede "talerør" er jeg sikker på at du er velkommen som observatør på Christians næste kursus så du kan danne din "EGEN" mening.
Hilsen Jesper Jørgensen (Oversergent JJ)
jesper_joergensen@hotmail.com

Fri Dec 1 22:39:14 2000

Jeg kan varmt anbefale Klatre-Centret, www.klatrecenter.dk, på Bornholm, som et udgangspunkt.
Jeg har selv taget hans klatre-kurser og holder stadig kontakt med C. Almar.
Han er klart en af de fagligt dygtigste i Danmark. Jeg ved, fra flere, at de har været overordentlig glade for, at have lært dette sted at kende.
Personligt har Klatre-Centret givet mig meget mere, end klatring. Det kan godt betale sig, at kigge ind på hans hjemmeside.

MVH Niels Mortensen
NHM74@worldonline.dk

Indlægget har også været bragt på Dansk Bjergklubs debatside.

Date: 20-11-01

Her er lige et par ord om mine erfaringer med klatrecenteret på bornholm.
Jeg tog her i foråret et halvt år fri fra mit medicin-studie på Aarhus unversitet da jeg nu var nået halvvejs og trængte til en pause.
Jeg valgte derfor at bruge min tid på at blive en bedre klatrer og valgte at gå på klatrecenterets 10ugers vejlederstudie i klatring, en beslutning som jeg bestemt ikke har fortrudt.
Christian Almers teoretiske og praktiske faglige dygtighed er meget god, og kun få i Danmark har en tilsvarende indsigt i bjergbestigningen og friluftslivets historie både i Danmark og udlands.
Studiet var bygget op i små moduler med en eller to kursusdage hvorefter man selv skulle afprøve det lærte i praksis på klipperne eller i træerne (learning by doing).
Dette kræver selvfølgelig, at den studerende har et formål med studiet. Sætter krav til sig selv om hvad han/hun vil nå undervejs, hvor grundigt man vil fordybe sig i tingene osv.
Hvis man i selvstudie perioderne "laller" den af bliver det faglige udbytte naturligvis ikke så højt. Så et råd er, at arbejd seriøst med klatringen, gennem lyst og interesse og naturligvis gennem vejledning fra Christian Almer. Men brug ham også, sug hans viden til sig, og tag selv stilling til konkrete klatreemner, som man igennem diskussion med Christian Almer får en viden og indsigt i.
De varmeste klatrehilsner fra Hans Linde Nielsen
hanslinde@hotmail.com

Indlægget har også været bragt på foreningen for FUU-vejledere, LAUS’ hjemmeside.

Fri Nov 30 10:29:34 2001

Gode erfaringer med KlatreCentret og Christian Almer.

Jeg har tidligere deltaget på Christians uddannelse, vejlederstudiet i klatring og friluftsliv, over 10 uger, og mine oplevelser, kan jeg derfor selv stå inde for.

For mig personligt har det været en af mine mest intensive indlæringsperioder, og der er ingen tvivl hos mig om, at Christian, var afgørende medvirkende til dette.
Han er stærkt engageret, både i friluftsliv som sådan og selvfølgelig i klatring, og både hans erfaring, grundighed, kundskaber og indsigt er, efter min mening, enestående.
Dette gælder i særdeleshed, når det drejer sig om sikkerhed ved klatring.
Dertil skal lægges, at han er en person, der i befriende grad tør sige sin mening og tør (og kan) argumentere for denne.

Javel, han er en personlighed, og sådan nogle kan godt være lidt bøvlede, men det var min oplevelse, at alle, både kursister og studerende var tilfredse med deres kurser og udddannelser.
Og jeg må understrege, at det både galdt det formidlingmæssige, det indholdsmæssige og det menneskelige.
Christian er en person, der har sine meninger.
Men han opfordrer samtidigt andre til at danne deres egen og til at søge oplysninger og erfaringer andre steder.

Dette skriver jeg efter et par år, hvor jeg kan se, hvor betydningsfuldt både studiet og mødet med Christian Almer har været for mig.

Alle på mit hold gennemførte studiet og gav efterfølgende udtryk for stor tilfredshed.
En af dem taler jeg stadig med, og hans oplevelser har, ligesom mine, ikke ændret sig i dag.
Tværtimod kan man vel sige, at bevidstheden om den konsekvent gennemført høje kvalitet på næsten alle områder kun er øget.
Åndsfrihed
Poul Jepsen
pe_j@linuxplanet.nu

Indlægget har også været bragt på Dansk Bjergklubs debatside.

Förväntninger: Få möjlighet att klättra mycket, och få undervisning som genomsyras av säkerhet.
Hoppades att utveckla min egen färdighet främst.
Det tycker jag att jag har gjort, samt att jag fått mycket god grund att bygga vidare på.
Ekosofin var en bonus. Tankeverksamheten har tagit intryck !!
Bonus var även klätterhistoriken.
Suverän undervisningsmiljö med små grupper.

David Norell
yllenorell@hotmail.com
Mine forventning var at komme ud og klatre så meget som muligt med hvad dertil hører.
Min forventning er blevet indfriet. Deril har jeg lært utroligt meget andet, bl.a. betydningen af at have “styr på stumperne” og af at kunne klare sig selv. Bl.a. det at blive selvstændig i sine beslutninger, fordi man har alt, hvad man skal bruge med selv.
Vejlederen og læreren har været så utroligt dygtig og altvidende, nogen gange overrumplende. Hans personlighed er stærk, og jeg fik en underlig lyst til at og lytte, når han fortalte og underviste.
Studiet har givet mig et godt indblik i hvordan man kan leve af og med friluftslivet.

Maria Bjerg
mariabjerg@hotmail.com
35-39 05 88
Min forventning var først og fremmest at blive rustet til at tage ud og klatre påegen hånd.
Derudover var det min forventning at få et overblik overm hvordan jeg kan bruge klatringen i ofrbindelse med mit job som lærer.
Disse forventninger er helt sikkert blevet opfyldt. Det er f.eks. gået op for mig, at det er meget sværere at arbejde med klatringprofessionelt, end jeg havde troet.
Det har været virkelig godt, at alt det praktiske bliver fulgt op med film- og litteraturaftener.
Det er godt at få lidt af historien med, så man får et bredere grundlag.
Godt med få deltagere. Der er plads til , at det kan være individuelt.
God stemning på studiet.

Steen Jepsen
imcc@ighmail.com
Det har været alletiders gennemlevelsesproces at fungere under de rammer, der er blevet stillet.
Jeg havde store forventninger og spænding omkring det at lære at klatre og sikre sig selv og sin makker forsvarligt.
Jeg er helt igennem ovevældet ang. hvad jeg har lært og praktiseret og er i den grad stimuleret af mig selv og studiet til at gå videre i min viden, erfaring og dygtiggørelse indenfor klatring.
Jge føler selv, at jeg er kommet langt stykke i forhold til viden om sikringer og sikkerhed ved klatring, og jeg har fået en god grobund for at videre- og dygtiggøre mig.
Kort sagt en rigtig god og lærerig start.
Der har været gode relevante snakker, der har giver motivation til at komme videre.
Lærerigt og berigende studie, både åndeligt og udviklende for mig som menneske og som klatrer.
Et stort privilegium for mig, som jeg er glad for at have været med i.

Lars Valentin
Lysbrohøjen 15
8600 Silkeborg
Min forventning om, at jeg ville kunne tage ud og klippeklatre på egen hånd er belvet indfriet.
Studiet har derudover givet mig et meget større indblik i friluftsliv generelt.
Desuden blev jeg positivt overrasket over træklatring, hvilket jeg helt sikkert kommer til at gøre igen.
Jeg synes ikke, at der er en finger at sætte på vejledningen. Den har været suveræn. Jeg føler ikke, at jeg kunne have haft en mere kompetent lærer.

Martin Levi Strøm Nielsen
Jeg har været meget tilfreds med studiet. Dels har jeg udviklet mig med selve klatringen, men jeg har også fået meget ud af litteraturaftenerne, friluftslivet, turen til Sverige og de bøger vi har fået rekommenderet. - Alt i alt et godt studie! Jeg håber, at få mulighed for en klatretur til Nissedal inden alt for længe.

Håber vi ses en anden gang!

Andreas Bang
Jeg har været fuldt ud tilfreds. Undervisningen har foregået hurtigt, men så prøver man og, hvis man har spørgsmål, så er der mulighed for at få et svar på det, man ikke lige nåede at fange i første omgang. Det er godt med de selvstudiedage.
Læreren har været ovekvalificeret og velforberedt.
Undervisningen har været udfordrende, lærerig og inspirerende.
Studiet har været levende, og det har forløbet fint.
Der har været masser af indflydelse. Det er nærmest basis for studiet, og man kan derfor få lige så meget ud af det, som man selv vil.
Studiet har helt klart givet grundlag for en evt. senere professionel viderebyggelse.
Lækkert studie med mulighed for maksimalt udbytte!
Jeg har fået en masse ud af det, selvfølgelig klatremæssigt men også personligt.

Jakob Forum
Jeg er meget glad for, at jeg valgte dette studie, da det er det mest seriøse klatrestudie, jeg kender til.

Lasse Schaff
lasseschaff@hotmail.com
Kvaliteten har været helt i top.
Jeg føler, at det har været mine egne evner, som har sat begrænsninger.
Læreren har været meget engageret.
Der har været et godt overblik over studiet, hvor jeg også synes, at der har været plads til medbestemmelse.
Det har været helt fantastisk og meget sværere, end jeg troede.

Gustav Bengtsson
guzz@hejdu.dk
Jeg føler at have modtaget noget af den bedste undervisning i klatring herhjemme.
Uddannelsen synes jeg har været upåklagelig.
Man har selv kunnet styre sine muligheder og “processer”.
Jeg har klart øget mine kompetencer og muligheder indenfor træklatring og friluftsliv, men anser klippeklatring udenfor mine fremtidige karrierremuligheder.
Studiet har klart levet op til mine forventninger hvad angår seriøsitet og undervisernes kompetencer.
Studiets opbyning hvad angår “learning by fucking up” og selvstudie synes jeg også har været yderst lærerig.
Jeg er ikke i tvivl om, at dette er det mest seriøse af sin slags i Danmark.
Fedt.

Keld Nissen
keldnissen@hotmail.com

Studerende har gennem årene brugt deres erfaringer og viden fra studiet på mange forskellige måder.
Nogle er i dag blandt danmarks bedste klatrere, både når det gælder klippeklatring, isklatring, artificiel klatring, alpin klatring og mixklatring.
Se bl.a. hjemmesiden for tidligere studerende, Kristoffer Szilas, der i løbet af en kort årrække har klatret imponerende ruter, både Kullen, i Norge, Patagonien, Nordamerika og selvfølgelig i alperne, hvor han bl.a. har klatret Eigers nordvæg.


Rekvirer specialbrochure med studieplan:
Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

© Klatre-Centeret