Bjerg- og klipperedningskursus
­ Har du nogensinde tænkt på, hvad du ville gøre, hvis du eller din klatremakker kom ud for et uheld, når I var ud og klatre?
Kan I begge gennemføre en hurtig og sikker redning?
­ Kurset giver dig kundskaber i og erfaringer med, hvordan du kan tackle uheld ved klatring.


Oversigt:

På kurset arbejder du intensivt med kammeratredning ved klatring og gletchervandring mm.
Du gennemgår en række teknikker, du kan anvende, hvis det går galt, når I er ude og klatre.
Kurset er praksisbaseret og vil både indeholde egentlig undervisning og vejledning samt en række opgaver og praksissituationer mm.


Forudsætninger:

Du er rutineret i:
Førstemandsklatring
Tilrigning af sikre standpladser
Brug af slynger, kiler, hexer og friends
Abseil på forskellige måder
Prussik- og jumarklatring
1. hjælp svarende til udvidet 1.-hjælpskursus.


2 dage. Ca. 3 deltagere pr. instruktør.

På kurset øver vi kammeratredning, både på ruter af en reblængdes højde, på fler-reblængders ruter samt ved gletchergang (spalteredning).
Du lærer en række teknikker, der kan bruges ved uheld på klipperne eller i bjergene.

Der arbejdes bl.a. med improviserede bårer, konstruktion af taljetræk, op- og nedfiring af tilskadekomne, transport og 1. hjælp, ligesom du lærer spalteredningsteknikker til brug på gletchere.


Program, dag 1:

1. dag, kl. 9.00

Kurset starter. Introduktion, præsentation, forventninger og tidligere erfaringer.
Kursets mål, forløb og struktur.
Kort gennemgang af grundlæggende teori.
Derefter går vi over til praksis:

1. Ulykker på ruter på op til én reblængde.

A. Andenmandsklatring.
B. Førstemandsklatring.

2. Spalteredning på gletcher.

A. Hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed.
B. Hvis den tilskadekomne er hjælpeløs.

3. Bortbringning af lettere tilskadekommen i svært terræn.

4. Ulykker på ruter af flere reblængder.

A. Andenmandsklatring.
B. Førstemandsklatring.

5. Uheld ved kystklippeklatring.

A. Andenmandsklatring.
B. Førstemandsklatring.

6. Teori og oplæg om bjergredning mm.

Program, dag 2:

2. dag, kl. 9.00.

7. Uheld under abseil.
A. 1. abseiler.
B. 2. abseiler

8. Assisteret (kompliceret) bjergredning.

9. Praksisopgaver.

10. 1.- og 2.-hjælp. Teori og oplæg.

11. Bjergredningsrelaterede 1. hjælps-opgaver.

12. Evaluering.

Kurset slutter sidst på eftermiddagen.
Derefter er baren åben.


På kurset vil vi bl.a. gennemgå:

Rebbåre.
Reb-"rygsæk”/stol.
Rebgelændere / støttereb.
Karabinbremse.
Abseil forbi en knude.
Udtagning af systemet.
Taljesystemer.
Hoftesikring.
Soloklatring med selvsikring.
1.-hjælps-udstyr.
Udvidet førstehjælp eller katastrofe-førstehjælp, herunder især kulde, frostskader og exposure.
Signaludstyr, herunder signalgivning m. fløjte.
Proviant, ernæring og vædske, herunder nødproviant og blodsukker.
Oppakning, herunder praktisk udstyr.
Klargøring til afhentning med helikopter.


Rekvirer specialbrochure for dette kursus:

Se eller download aktuelle kursusdatoer og priser:


Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

Visse fotos: Martin L. S. Nielsen


© Klatre-Centere