WILDERNESS MEDICINE. FRILUFTSLIVETS FØRSTEHJÆLP. Uddannelsen i Friluftslivets førstehjælp. Førstehjælp. Hypothermi. Exposure. Bjergredning. Mountain rescue. Friluftsliv. Klatring. Træklatring. Klippeklatring.Bjergbestigning. Multitramatisering. Morfinadministration.wilderness medicine

Krav til førstehjælpsuddannelse, enten på
KAL®-uddannelserne
eller på
PRAT®-Supervisor-uddannelsen.


Førstehjælpskrav.

For at blive KAL®-certificeret i træ- eller klippeklatring eller for at blive PRAT®-Supervisor-certificeret skal du have et udvidet førstehjælpskursus.

Hvis du ikke allerede har et sådant kursus, kan du sagtens gå op til en af ovennævnte certificeringer og få noteret dit resultat.
Du har derefter 6 måneder til at fremsende kopi af dit udvidede førstehjæpsbevis.

Det udvidede førstehjælpskursus skal være på min. 24 timer.

Du kan enten vælge
- Uddannelsen i Wilderness Medicine, 28 timer over 3 dage. Se mere om denne uddannelse her.
eller du kan vælge
- Nedenstående 8 uddannelsesmoduler, jvf. Dansk Førstehjælpsråd, ialt 24 timer:
1. Hjerte-Lunge-Redning, 3 timer
2. Livreddende førstehjælp, 3 timer
3. Førstehjælp ved tilskadekomst, 3 timer
4. Førstehjælp ved sygdom, 3 timer
5. Genoplivning med hjertestarter, 3 timer
6. Rutinering i livreddende førstehjælp, A, 3timer
7. Rutinering i livreddende førstehjælp, B, 3timer
8. Rutinering i livreddende førstehjælp, C, 3timerUddannelsen i Wilderness Medicine:

Download brochure med ovenstående beskrivelse af uddannelsen som pdf-fil:
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.
Klik her eller på billedet af brochuren for at downloade:           ------------>
(Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uddannelsen er et samarbejde mellem Klatre-Centeret,
Friluftsuniversitetet & Akademin för Natur- & Friluftsliv.


Uddannelsen i:
WILDERNESS MEDICINE /
FRILUFTSLIVETS FØRSTEHJÆLP

En intensiv uddannelse.
Næste uddannelse

OBS: Denne uddannelse afvikles også på bestilling og efter behov.
Uddannelsen oprettes allerede ved 6 deltagere.

©: Klatre-Centeret