INDHOLD:

Historie og baggrund
BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access ( erhvervsklatring).
Dansk Vejlederkreds
Udstyr
Logi
Transport
Forsikring
Praktiske informationer og betingelser mv.
Definitioner og forskelle på Kurser, Uddannelser og Studier
Information in english


Historie og baggrund.

Klatre-Centeret startede i 1990, og er i dag Danmarks og Sveriges største og ældste professionelle skole for klatring og bjergbestigning.
Klatre-Centeret tilbyder
kurser på alle niveauer indenfor klatring, bjergbestigning og rope access (erhvervsklatring).
Disse har typisk en varighed på en halv til fem dage.
uddannelser indenfor friluftsliv, klatring og rope access, herunder f.eks:
- KAL
® (Klatre-Aktivitets-Leder® ) -uddannelserne og -autorisationerne indenfor både træ- og klippeklatring og
- PRAT
® ­uddannelsen i Rope Access,
Uddannelser er typisk kurser, der slutter med en kompetencegivende certificering (eksamen).
længerevarende studier i natur- og friluftsliv med en varighed på fire uger til ét år f.eks:
- vejlederstudiet i klatring og friluftsliv, 10 uger.
- vejlederstudiet i vinterfriluftsliv, 10 uger.
- vejlederstudiet i friluftsforståelse, 4 uger.
- det 1-årige vejledstudie i natur- og friluftsliv, 1 år.
Studier er typisk læmgere fordybelsesforløb i små hold på højt fagligt niveau med tilknyttet vejleder (læremester).

Se mere om forskellen på kurser, uddannelser og studier her.

Klatre-Centeret har i dag fire uddannelsescentre.
Dermed får du optimale rammer for dit klatrekursus, uanset, hvor det bliver holdt.
Vore kursus- og uddannelsesejendomme er dels placeret på Bornholm i Danmark og dels i Sverige, hhv. ved Göteborg, på Kullen og lige uden for Helsingborg (erhvervsklatring).

I 1993 fik Klatre-Centeret sit første uddannelsescenter ved Vang på Bornholm, lige ved Danmarks største klatrested på klipper.
Dette blev i 1997 udskiftet med Kraklund, som også ligger ved Vang.
Kraklund blev indrettet med samlingslokale til både gennemgang af baggrundsviden, film og hygge mv. samt indendørs sovefaciliteter for op til 12 personer, ligesom der selvfølgelig er mulighed for udendørs overnatning.

I 1998 udvidede Klatre-Centeret yderligere gennem et samarbejde med Akademin för Natur- & Friluftsliv i Sverige (Kärralund).
Dermed blev vore kurser og uddannelser både flere og mere varierede.
Endvidere fik vi med Kärralund på den måde også muligheder for at tilbyde faciliteter i forbindelse med vore kurser og uddannelser, både ved Göteborg og i Bohuslän.

I 2006 udvidede vi med ejendommen, Kullanäs, der, som navnet lægger op til, ligger på Kullen, kun ca. 30 km. nord for Helsingborg og dermed tæt på både den fantastiske klippeklatring der og på Danmark.
Med Kullanäs kan vi således tilbyde perfekte rammer for dit kursus eller din uddannelse på Kullen eller i Hasslarp (se nedenfor)..

i 2008 udvidede vi yderligere med Hasslarp, et 500 m2 stort, særligt indrettet skandinavisk uddannelsescenter for rope access (erhvervs / industriklatring) i den gamle sukkerfabrik i Hasslarp, lige uden for Helsingborg.
Klatre-Centeret tilbyder her ideelle rammer for træning og uddannelse indenfor industriel klatring i et komplekst, særligt indrettet, industrielt miljø med end 20 meters loftshøjde visse steder.
Her driver vi også ScanRope.
Se mere om Scan-Rope her.
Klatre-Centeret tilbyder her træning, uddannelser og autorisationer indenfor både PRAT
® (Professional Rope Access) og SPRAT®, hvor Klatre-Centeret er fuldt udbygget Training Center. Se oversigten over SPRAT®-uddannelsescentre.

Klatre-Centeret modtager ikke offentlige tilskud.

Klatre-Centerets leder, Christian Almer, har klatret aktivt siden 1977.

Gennem årene har han klatret i det meste af alperne, herunder i Italien, Østrig, Schweitz og Frankrig.
Desuden har han klatret i Spanien, Tyskland, Belgien og Luxemborg samt i Wales, Lake District, Peak og Skotland.

Endvidere har han klatret i en stor del af de norske fjelde, sommer, såvel som vinter.
Tilsvarende har han klatret på en lang række steder i Sverige, særligt ved Göteborg og i Bohuslän samt (selvfølgelig) på Kullen.
Endelig har han klatret flere steder på Grønland.

Derudover har han bl.a. gennem flere år været bestyrelsesmedlem, instruktør og kursuskoordinator i Dansk Bjergklub.

Ydermere har han siden 1993 været i bestyrelsen for Dansk Vejlederkreds, hvor han endvidere siden 1999 har været formand.

Siden 1999 har Christian Almer arbejdet professionelt med erhvervsklatring (rope access), både med rope access tjenester og.med PRAT®-autorisationen.

I efteråret 2007 blev Christian Almer også autoriseret rope access technician (Level III, Supervisor) i SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians).
I 2009 blev Christian Almer endvidere godkendt som evaluator i SPRAT, og Klatre-Centeret kan dermed tilbyde SPRAT-uddannelser på alle niveauer.

Derudover er Klatre-Centeret også medlem af BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access.
Her sidder Christian Almer endvidere i bestyrelsen.

 

 

Klatre-Centerets instruktører og vejledere er professionelle, dvs., at klatring og bjergbestigning samt natur- og friluftsliv er vores hovedinteresse og hovedbeskæftigelse.
Klatre-Centeret har CVR-nr: 34630917
Vore vejledere er optaget i Dansk Vejlederkreds, branche- og interesseforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Endvidere er vore instruktører selvfølgelig også Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere (KAL©).

 


På vore kurser, uddannelser og studier
møder du et åbent og uhøjtideligt miljø.
Vi arbejder med et lavt antal elever pr. instruktør
- både af hensyn til sikkerheden og af hensyn til dit udbytte af kurset.


Dansk Vejlederkreds.
Branche- og interesseforeningen for professionel vejledning i natur- og friluftsliv.
Foreningen bygger bl.a. på de i Skandinavien på Trantjern-seminaret i 1979 vedtagne krav til vejledning i natur- og friluftsliv, hvilket er med til at sikre dig høj kvalitet, både mht. friluftsmæssig og pædagogisk erfaring og mht. fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau.

Se mere på: www.vejlederkreds.dk


Udstyr.
træ-, klippe- og bjergbestigningskurser stilles alt nødvendigt klatreudstyr normalt til rådighed.
uddannelser og studier medbringer du i udgangspunktet selv alt udstyr.


Logi mm.
Med adgang til at benytte ejendomme, beliggende ved nogle af Skandinaviens bedste klatresteder, kan Klatre-Centeret tilbyde dig de bedste rammer for dit klatrekursus din uddannelse eller dit studie, uanset om det f.eks. er
- på Bornholm (Kraklund),
- ved Göteborg (Kärralund).
- på Kullen (Kullanäs) eller
- i Hasslarp, kan vi tilbyde erhvervsklatring (rope access).

Udover muligheder for udendørs og indendørs overnatning under enkle forhold i forbindelse med kurserne har vi også mulighed for at samles om aftenerne, både for en gennemgang af viden, for at se film og for hyggeligt samvær og bar mv.
Dermed tilbyder vi dig ideelle rammer for dit kursus, din uddannelse eller dit studie, uanset om det drejer sig om klippeklatring på Bornholm, ved Göteborg eller på Kullen, om træklatring eller om industriklatring (rope access).

Ved overnatning i forbindelse med vore kurser, uddannelser eller studier på vore kursusejendomme, kan der overnattes i telt uden ekstra omkostninger.
Ved overnatning indendørs er prisen DKK. 50,- / SEK. 60,- / nat / pers.


Kraklund ligger på Bornholm og er vores første og ældste kursus- og uddannelsesejendom.
Med gåafstand til klatringen på Bornholms største og måske mest spændende klatrested ved Vang ligger ejendommen ideelt.
På Kraklund har vi et stort kursusloft for hygge og til gennemgang af viden og film mv., ligesom vi indrettet tolv enkle indendørs sovepladser.


Når vi klatrer på Kullen i Sverige har vi mulighed for at benytte Kullanäs.
Beliggende kun 35 km. fra Helsingborg, midt i hjertet af Kullens natur med havudsigt og tæt på det sydlige sveriges bedste klatring er Kullanäs det ideelle udgangspunkt for klippeklatring på Kullen.
På Kullanäs er der et hyggeligt miljø med mulighed for overnatning, enten i telt eller indendøre under enkle forhold.
Her har vi også mulighed for en gennemgang af viden og for at se klatrefilm mv.


Når vi klatrer ved Göteborg har vi mulighed for at benytte Kärralund.
Ejendommen er derfor et godt udgangspunkt for klatring, både i Bohuslän og ved Göteborg.
På Kärralund er der mulighed for overnatning i telt eller under enkle forhold, ligesom vi også her kan samles under tag om aftenen.
Derudover spiller Kärralund en rolle i forbindelse med de længerevarende uddannelser og studier.


Uddannelser i erhvervsklatring (rope access).
I forbindelse med vore uddannelser i erhvervsklatring har vi bl.a. adgang til en nedlagt og særligt indrettet sukkerfabrik i Hasslarp, lige uden for Helsingborg i Sverige.

Her er der ideelle træningsmuligheder for vore erhvervsklatreuddannelser (rope access) med certificering/autorisation.
Med mere end 20 meter til taget og en særligt kompleks industriel indretning med bl.a. broer, trapper, stiger og højthængende gangarealer mv. er træningsmulighederne stærkt varierede og ideelle for træning af rope access / industriel klatring under alle forhold.


Vi ltilbyder både
PRAT
® (Professional Rope Access Technician)

og
SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians),


Klatre-Centeret er fuldt udbygget trænings- og uddannelsescenter for SPRAT.

 Transport:
- Bornholm er enkelt. (Få f. eks. 2 dages klatring ved at rejse fra København med natfærgen over Køge, fredag aften og være tilbage søndag kl. 19.00. Hjemrejse 2 t 50 min.)
Ring til BornholmsTrafikken for nærmere informationer: 56-95 18 66.
- Kullen (Sverige) ligger tæt på København. (Ca. 2 timer i bil eller 3 timer med offentlige).
-
Hasslarp (Sverige) ligger lige uden for Helsingborg.
Uhyre let at komme til fra både Sverige og Danmark.
I time fra Københavns Lufthavn.
Bus lige til døren fra Helsingborg, og kun et par minutters kørsel fra motorvejen.
(Ca. 1 time i bil fra København i bil. Med tog / bus fra København, ca. 2 t.).
-
Göteborg (Sverige) er let at komme til. (Bus, København, 4 t. - eller færge, Frederikshavn, 2 t.).


Forsikring.
På vore klatrekurser og -uddannelser er du ulykkesforsikret.
Siden starten i 1990 har vi aldrig haft alvorlige uheld på vore kurser eller -uddannelser.
Alligevel kan det altid gå galt.
Da ulykkesforsikringer normalt undtager klatring, har vi, som en service på vore klatrekurser, fået en aftale, der sikrer, at du er dækket af en ulykkesforsikring med en erstatning på op til 600.000,- i tilfælde af uheld.

Klatre-Centeret har desuden udgivet en folder om forsikringsforhold ved klatring, der i større detaljer gennemgår, hvad man bør overveje, både inden man selv går i gang med at klatre og, inden man evt. tager andre med ud. Brochuren kan rekvireres ved henvendelse.


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Udstyr
Logi
Transport
Forsikring

Yderligere information
Tilmelding & bestilling

Foreløbig ordrebekræftelse
Fakturering
Betaling og frister
Endelig bekræftelse og praktiske oplysninger
Fakturering til det offentlige
Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv.
Tilskudsmuligheder.
Datasikkerhed (GDPR).
Definitioner på Kurser, Uddannelser og Studier

Information in english

 • YDERLIGERE INFORMATION
  Vi tilstræber, at du kan finde al relevant information om vore kurser, uddannelser og studier på vor hjemmeside.
  Imidlertid er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os direkte for yderligere informationer mv.
  Du kan f.eks. ringe på tlf: (+45) 56-95 12 21.
  eller du kan
  maile til os.


  TILMELDING & BESTILLING

  Når du har fundet et kursus, en uddannelse eller et studie, som du ønsker at tilmelde dig, kan du se en oversigt over datoer og priser her.
  Du kan også finde en oversigt over ledige pladser på kurser, uddannelser og studier..

  Når du har besluttet dig for en dato, tilmelder du dig.
  Tilmelding sker måske lettest telefonisk på: (+45) 56-95 12 21.
  Tilmelding kan selvfølgelig også foregå via email.
  I givet fald er det vigtigt at huske informationer om:...
  - hvilket kursus, uddannelse eller studie, der er tale om
  - dato for kursus, uddannelse eller studie
  - navn på deltager / deltagere (af hensyn til forsikringen)
  - adresse på den, der bestiller samt står for bestilling af kursus, uddannelse eller studie
  - telefonummer / numre på den, der bestiller
  - email på den, der bestiller

  FORELØBIG ORDREBEKRÆFTELSE
  Efter tilmelding til et kursus, en uddannelse eller et studie vil du / I modtage en
  - foreløbig ordrebekræftelse med faktura.

  FAKTURERING
  Fakturaen vil om muligt blive fremsendt elektronisk (på email), evt. som pdf-fil med tilhørende betalingsinformation.
  Dette vil i så fald normalt ske indenfor et døgn efter bestillingen.
  Alternativt kan du selvfølgelig også få sendt foreløbig ordrebekræftelse og faktura med indbetalingskort med posten.

  BETALING OG FRISTER
  Ved at betale ovennævnte faktura, bekræfter du din deltagelse og accepterer vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv."
  Pga. det meget fordelagtige forhold mellem antallet af deltagere og antal instruktører, kan vi desværre ikke holde pladser uden betaling.
  Tilmelding er derfor først bindende, og vi kan først love deltagelse, når depostium eller betaling (afhængigt af informationen på fakturaen) er modtaget rettidigt.
  Vi understreger, at du ved eventuel overskridelse af betalingsfristen ikke længere kan påregne deltagelse på kurset eller uddannelsen, da vi bl.a. pga. det meget fordelagtige deltagertal pr. instruktør i så fald er nødt til at disponere over pladsen til anden side.
  Vi anbefaler derfor, at du overholder betalingsfristen.

  ENDELIG BEKRÆFTELSE OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
  Efter, at vi har modtaget rettidig betaling, vil du / I modtage et brev / en mail med endelig bekræftelse på kurset / uddannelsen / studiet samt praktiske oplysninger mv. herom.
  Du kan normalt forvente at modtage de praktiske oplysninger ca. 2 uger inden et givet kursus, studie eller uddannelse.

  FAKTURERING AF DET OFFENTLIGE

  Vi kan selvfølgelig tilbyde fakturering, jvf. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med det offentlige.

  Det offentliges notoriske langsommelighed, både mht. viderebefording og betaling af disse såkaldt elektroniske fakturaer samt kravene til denne faktureringsform iøvrigt gør imidlertid, at vi er tvungne til at have særlige regler for denne faktureringsform i forhold til vores sædvanlige betalingsformer, enten med betalingskort eller elektronisk via email og pdf-baseret faktura.

  Ved elektronisk fakturering af det offentlige gælder:

  1. - 3 måneders frist for fakturering inden det bestilte kursus, uddannelse eller studie.
  Pga. det lave antal deltagere pr. instruktør / underviser / vejleder på vore kurser, uddannelser og studier kan vi normalt ikke fakturere det offentlige vha. elektronisk fakturering mindre end 3 måneder inden et givet kursus, en given uddannelse eller et givet studie, da systemets langsommelighed selvfølgelig ikke tillader os at lade kursuspladser stå reserverede uden sikkerhed for betaling herfor.

  2. - Et gebyr på kr. 280,- for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf bekendtgørelse herom, pga. det ekstra arbejde, der er forbundet, både med faktureringen og med den efterfølgende inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler til tiden.
  Se nedenfor om gebyr for fakturering af det offentlige, jvf. ovennævnte bekendtgørelse.

  3. - I givet fald skal vi i god tid forinden skriftligt (gerne email) modtage nedenstående oplysninger om ydelsesmodtagerens
  - EAN-nr.
  - Adresse
  - Telefonnummer.
  - Kontaktperson
  - Ordrenummer

  Fakturering af offentlige virksomheder, jvf. ovennævnte Bekendtgørelse, medfører tidskrævende ekstraarbejde, både til fakturering og til senere inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler retttidigt.
  Vi er tvungne til at tage gebyr for det ekstra arbejde i den forbindelse, hvis det ønskes, at vi fakturerer jvf. denne bekendtgørelse.
  Vi skal i den forbindelse understrege, at betaling af dette gebyr selvfølgelig ikke fratager bestilleren fra dennes forpligtelser til at betale yderligere gebyrer og omkostninger mv., forbundet med inddrivning af for sent eller for helt ubetalte fakturaer.
  Gebyret for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf. bekendtgørelse herom, er i øjeblikket kr. 280,- pr. faktura, men vi forbeholder os ret til at justere honoraret i forhold til de faktiske omkostninger og det faktiske tidsforbrug i den forbindelse.

  Vi kan undtagelsesvist gå med til en kortere faktureringsfrist end de angivne 3 måneder, men i givet fald, vil vi så først fakturere normalt (med email og pdf-baseret faktura) og forvente denne faktura betalt inden for den angivne frist.
  Samtidigt vil vi så igangsætte en parallel proces med fakturering via systemet for såkaldt elektronisk fakturering af det offentlige, og når vi så en gang modtager betaling via dette system, vil vi returnere betalingen for den oprindelige faktura til det registrerings- og kontonummer, som kunden ønsker pengene tilbageført til.
  .
  Også ved fakturering af det offentlige gælder vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv.

  BETINGELSER FOR DELTAGELSE, BETALING OG AFBESTILLING MV.

  Deltagelse på vore kurser, uddannelser og studier sker på eget ansvar.
  Da der er tale om klatreuddannelser er det vigtigt, at du er i god form samt forberedt og indstillet på en fysisk krævende uddannelse.
  Hvis du har væsentlige skader eller sygdomme, f.eks. diabetes, epilepsi eller hjerteproblemer, er det vigtigt, at du meddeler dette til din instruktør inden start på dit kursus / din uddannelse.


  I udgangspunktet afvikles alle åbne kurser, uddannelser og studier.
  For at sikre en høj faglig og sikkerhedsmæssig standard, har vi et meget lavt antal deltagere på vore kurser, uddannelser og studier.
  Det betyder bl.a., at vi er nødt til at arbejde med forudbetaling og betaling til tiden, da vi ellers ikke kan garantere de bestilte pladser på givet kursus, kursusforløb, uddannelse, uddannelsesforløb eller studie.

  Vi forbeholder os ret til at justere det generelt angivne forhold mellem antal deltagere og instruktører på et givet kursus, således, at vi selvfølgelig først kan garantere, at der "udløses" en ny instruktør, når det samlede antal deltagere berettiger hertil.

  I tilfælde af, at der undtagelsesvis måtte være flere deltagere, end angivet som standard, vil pensum selvfølgelig fortsat blive gennemgået fuldt ud. Dog kan det i så fald være, at dagene bliver lidt længere.
  Ved et lavt antal tilmeldte deltagere, kan det ske, at vi komprimerer kurset og således afvikler dette på kortere tid. Til gengæld vil fordelingen mellem antal deltagere og instruktører så være tilsvarende mere fordelagtig.

  Betaling.
  Ved bestilling betales normalt fuld kursus-, uddannelses- eller studiepris.
  Ved kurser og uddannelser mv., der bestilles mere end 3 måneder før afholdelsen, kan man efter aftale evt. nøjes med at betale et depositum ved bestillingen.
  Uanset, betales restbeløbet senest 3 måneder før kurset / uddannelsen / studiet.
  Ved uddannelser og studier betales der fuld pris for kurset, kursusforløbet, uddannelsen, uddannelsesforløbet eller studiet.

  Afbestilling.
  Booking er altid specifik til et givet, aftalt kursus, kursusforløb, uddannelse, uddannelsesforløb eller studie i sin helhed og kan ikke ændres uden forudgående, gensidig aftale herom.
  Ved afbestilling fra den tilmeldtes side mistes det indbetalte beløb, med mindre det lykkes at sælge tilsvarende kursus, kursusforløb, uddannelse eller studie på samme tidspunkt.

  Ved for sen betaling af depositum, beløb eller restbeløb beregnes et gebyr på kr. 150,-, ligesom der tillægges rente, 2 % pr. påbegyndt måned.

BETINGELSER FOR SALG OG BETALING AF PRODUKTER MV.
Ved bestilling opgiver du dine mål, jvf. målskema.
Du står selvfølgelig for, at dine mål stemmer, og vi garanterer, at produktet passer til de opgivne mål.
Endvidere yder vi selvfølgelig garanti mod eventuelle alvorlige fejl i produktet.
I givet fald står du selv for omkostningerne ved returnering, mens vi returnerer det reparerede produkt uden omkostninger for dig.
Derudover er der ikke hverken fortrydelses- eller bytteret.
Vore produkter sælges kun mod forudbetaling.

TILSKUDSMULIGHEDER.
Rehabilitering: Hvis du er på rehabilitering, har du mulighed for at få betalt din uddannelse hos os.
Ledighed: Hvis du er ledig, har du mulighed for at få betalt din uddannelse hos os som en del af din opkvalficering eller efteruddannelse.
CU: Hvis du er eller har været i forsvaret og opsparet CU (Civil Uddannelse) har du mulighed for at få betalt din/efteruddannelse hos os.
I arbejde/orlov: Hvis du er i ansættelse, har du mulighed for at søge orlov med henblit på at tage på videreuddannelse. Dermed har du mulighed for at oppebære løn, mens du deltager på en af vore uddannelser.
Hvis du er i ansættelse, har du også mulighed for at søge en kompetencefond med henblik på at få betalt din uddannelse.
Der findes flere muligheder. Nedenfor kan bl.a. du læse mere om....:
- Selvvalgt uddannelse hos HK
- IKUF.Industriens Kompetencefond
- SVU. Statens VoksenUddannelsesstøtte
- Kompetencefonde generelt.

DATASIKKERGEDS (GDPR):
Vi hverken indsamler eller videreformidler dine data eller oplysninger.

Ved tilmelding til en af vore kurser eller uddannelser, skal vi selvfølgelig bruge oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email.
Disse oplysninger bruger vi alene til at kunne komme i forbindelse med dig i forbindelse med f.eks. fakturering, fremsendelse af uddannelsesinformation samt certificeringsbevis mv.
Vi videregiver ikke ovennævnte oplysninger til andre.

I udgangspunktet, så gemmer vi disse oplysninger, så længe du opretholder en gyldig certificering.
Hvis du ønsker disse oplysninger slettede løber ud, skriver du blot til os på email.
Det vil dog betyde, at vi ikke kan opretholde oplysninger om din certificeing og, at du derfor vil blive slettet i vores oversigt over certificerede, ligesom du heller ikke vil blive kontaktet, når din certificering løber ud.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på email.

DEFINITIONER
Klatre-Centeret tilbyder både kurser, uddannelser og studier.
Nedenfor kan du se lidt om forskellene.


Kurser: Vore kurser varer typisk 2 - 5 dage og indholder en intensiv gennemgang af pensum.
Kurserne ikke kompetencegivende til at tage ansvar for andre og indeholder således heller nogen eksamen eller certificering. Det kunne eksempelvis dreje sig om et grundkursus i klippeklatring.

Uddannelser: Vore uddannelser har typisk en varighed på mellem 2 og 7 dage og afsluttes med certificering / eksamen.

Studier: Vore studier er længerevarende fordybelses forløb på typisk mellem 4 uger og 1 år, f.eks. Vejlederstudiet i Klatring og Friluftsliv over 10 uger.

Rabat:
Hvis I er 3 personer eller flere, der ønsker at komme på et af vore åbne kurser eller en af vore åbne uddannelser sammen, og I derfor kan få jeres "egen" instruktør, kan vi tilbyde 10 % rabat på prisen for de ekstra deltagere. (gælder ikke introduktionskurser for grupper).
Det er en forudsætning, at I booker samtidigt og, at vi kun skal sende én bekræftelse og praktisk information.

Bestil vor brochure
samt oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

 

Design Klatre-Centeret