UDDANNELSEN I
Wilderness Medicine /
Friluftslivets Førstehjælp

ERHVERVSKLATRING (Industrial Rope Access):

- PRAT
®

- SPRAT

Information in english


© Klatre-Centeret
Må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse.


Klatring. Træklatring. Klippeklatring. Friluftsliv. Bjergbestigning. Kurser og uddannelser. Introduktions- og grundkurser i klatring, klippeklatring, træklatring, rapelling.Klatreskole. Klatre-Center Professionelt kompetencegivende uddannelser i klatring, både træklatring og klippeklatring for instruktørerer, lærere og pædagoger m.fl. Desuden lange klatre- og friluftsuddannelser. 10 uger til 1 år. Danmarks største og ældste professionelle skole for klatring, bjergbestigning og friluftsliv. Klatrekurser. Friluftsuddannelser. Klatreinstruktør. Bjergredning. Autorisationer. klatring og rapelling udstyr og undervisning Klatre-Centeret