Redegørelse for Søren Rasmussens KAL®-prøve i træklatring,
den 18. september 2006 -med opdatering fra juli, 2021.


Baggrund:

Med anledning i, at Søren Møhlenberg Rasmussen den 18. september 2006 gik op til KAL®-prøven i træklatring og ikke bestod, blev hans arbejdsgiver, som havde betalt for Sørens deltagelse i autorisationen, selvfølgelig underrettet om resultatet via nedenstående redegørelse.

Dette førte til, at Søren kort efter kontaktede Klatre-Centeret bl.a. for at give udtryk for sin aggression over ikke at have kunnet bestå og især over, at hans arbejdsgiver, der vel at mærke havde betalt for eksamen, var blevet orienteret om prøveresultatet.
I den forbindelse gjorde Søren Rasmussen det bl.a. klart, at han på den baggrund ville offentliggøre både redegørelse og frustrationer over, at han ikke kunne bestå.

Det sidste valgte han så at gøre på Dansk Bjergklubs debatside.
Nedenfor kan du se hans indlæg i den forbindelse.

Endvidere kan du læse Christian Almers svar herpå på Dansk Bjergklubs debatside.


Jvf. Sørens "trussel" og tydelige ønske om offentlghed omkring hans klatreeksamen mv., har vi valgt at lægge både hans såkaldte debatindlæg med svar og redegørelsen for hans eksamen ud samlet på denne side, så eventuelt interesserede på den måde kan danne sig et nuanceret billede på oplyst grundlag.

I juli, 2021 henvendte Søren Møhlenberg Rasmussen sig igen.
Korrespondancen i den anledning er gengivet her.


Brev til lederen af Søren Ramsussens arbejdsplads, som havde betalt for og sendt ti autorisationen:

Kære....

Nedenfor følger en redegørelse for den eksamen, som Deres medarnbejder, Søren Rasmussen, i går opnåede ved hans klatreeksamen.
Da resultatet af prøven blev meddelt for Søren gav han overfor alle tilstedeværende udtryk for, at han ville se stort på resultatet og fortsætte med at gennemføre klatreaktiviteter for andre på trods af det meget klare resultat.

Dette finder vi i i givet fald stærkt foruroligende.

På den baggrund sender vi Dem hermed nedenstående redegørelse for resultatet.

Hvis De har spørgsmål, er De selvfølgelig meget velkommen til at maile eller ringe.

Venlig hilsen


Christian Almer


Den 19/09/06.


Vedr. resultatet af KAL®-klatreautorisation for Søren Møhlenberg Rasmussen, den 18. september 2006.

Som De sikkert er bekendt med, har vi, den 18. september 2006, afholdt KAL® (Klatre-Aktivitets-Leder®) -eksamen for en af Deres medarbejdere, Søren Møhlenberg Rasmussen.

Resultatet af denne eksamen var, at...

Søren Møhlenberg Ramussen ikke bestod KAL®-autorisationen
og dermed, at...
han ikke forsvarligt kan forestå nogen form for klatring, klatreaktiviteter eller abseil (rapelling).

Nedenfor følger dels en beskrivelse af eksamen, dels en uddybet forklaring mht. resultatet og endelig en perspektivering af dette i forhold til andre eksaminer gennem de seneste 13 år.


Beskrivelse af KAL® klatreeksamen/certificering.
KAL®-Certificeringen består dels af en skriftlig eksamen over ialt 60 minutter og dels af en praktisk eksamen, der typisk tager resten af dagen.
Begge eksamensdele gennemføres af både eksaminator og censor, der er uafhængige af hinanden.

Til den samlede eksamen skal man vise og dokumentere sikkerhedsmæssig kundskab, viden, færdighed og erfaring på ialt mindst 24 af 25 sikkerhedsmæssigt afgørende punkter (sikkerhedskrydser).
Fem af disse er knyttet til den indledende skriftlige eksamen.
Derudover skal man til den samlede prøve også vise og dokumentere sikringsteknisk kundskab, viden, færdighed og erfaring, som måles med point, hvoraf man mindst skal opnå 90%.
De finder yderligere information om samt indhold og normer for uddannelsen på:
http://www.klatrecenter.dk/trae


Uddybet forklaring mht. resultatet af klatreeksamen.
Resultatet af Søren Rasmussens skriftlige eksamen var, at han
- ikke kunne bestå på nogen af de ialt fem sikkerhedsmæssige kriterier, som er indeholdt på denne del af eksamen!
Således var Sørens forståelse for, viden om, færdigheder i og erfaringer med...
- topsikringer,
- faldfaktor,
- udstyrs- og materiale -kendskab,
- klatreseler og
- lovekendskab
sikkerhedsmæssigt meget utilstrækkelig.

Endvidere viste Søren Rasmussens skriftlige eksamen, at han
- svarede direkte forkert på 68% af de øvrige stillede sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Disse spørgsmål var fordelt indenfor alle emner.


Perspektivering.
For at sætte resultatet i perspektiv, så har der siden 1993 været afholdt mere end 400 af disse eksamener.

Resultaterne kategoriseres i bestået / ikke bestået.
Af hensyn til en løbende kvalitetsudvikling opgør vi endvidere procentuelt, hvor mange sikkerhedsmæssigt afgørende problemer, som ikke-beståede personer har.

Resultatet af denne opgørelse viser, at:
- Søren Rasmussens resultat mht. alvorlige, direkte sikkerhedsmæssige brister (sikkerhedskrydser) med alle fem ud af fem mulige, alene i den skriftlige prøvedel (max. 1 tabt sikkerhedskryds er tilladt i den samlede, både skriftlige og praktiske eksamen for at bestå) var, at han fejlede i 100% af disse !
Dermed placerede Søren Rasmussen sig blandt de dårligste 2 % af samtlige ekaminerede gennem de seneste 13 år !!!

- Søren Rasmussens resultat mht. pointgivende spørgsmål med tab af 32,5 ud af 42 mulige points, alene i denne prøvedel (max. 10% (17 points) i den samlede skriftlige og praktiske eksamen for at bestå) var, at han fejlede i 78% af disse.
Dermed placerede Søren Rasmussen sig også på dette punkt blandt de dårligste 2 % af samtlige ekaminerede gennem de seneste 13 år.

Perspektivet understreger resultatet og konklussionen om, at det under de nuværende omstændigheder vil være stærkt uansvarligt at lade Søren Møhlenberg Ramsussen planlægge eller gennemføre klatreaktiviteter af nogen art for andre !


Hvis De har spørgsmål, er De selvfølgelig meget velkommen til at maile eller ringe.

Venlig hilsen


Christian Almer
Klatre-Centeret


 


Søren Rasmussens indlæg på Dansk Bjergklubs debatside:

Pico
Gæst
Skrevet: Tirs 19 sep - 2006 19:39    Emne: Uddannelse som klatre/rappelle instruktør (CALMER)

------------------------------------------------------------------------
Hej..
Jeg er et stort spørgsmålstegn..
Jeg har lige gennemgået, eller rette prøvet at tage KAL uddannelsen Cristian C.
Men bestod ikke, men det er der jo ikke ret mange der gør, Jeg hørte om en der dumpede på at Calmer var den der skulle klatre og personen der skulle sikre havde tjekket selen og derefter bandt Calmer ind, men så var selen pludslig løst for som calmer siger jeg pustede maven op, der fik han en til..
Tilbage igen til emnet,,, ok jeg dumpede med et brag det var i teori prøven med mange fejl,,,, men det er ikke nemt at skulle læse sig op til når man ikke får et kompendie, men en masse link til at søge sin viden det var meget forvirrende, men der var også link til nogle bøger, men de var udgået alle undtaget en som kunne fås på stats bibloteket, men lånt ud, alle de andre var ikke på dansk....
Jeg startede på kurset, ikke ret lang tid før at jeg kunne mærke at Calmer ikke lige var min kop the, på det første kursus var vi på Fursøbadet i farum, hvor der var ca, 2 timer teori , udenfor med mange forstyrelser fra folk der skulle igennem samt Calmers konstant ringende mobil, også brugte han en der var med til kurset til at forklare flere af tingende. Resten af teorien skulle tages ude i skoven, men den kom også men ikke så alle var med, imens vi klatrede tog han lige nogle knob, træ kendning, og lidt omkring seler alt sammen noget som var vigtigt for at for en ordenlig uddannelse..
Da jeg var oppe var vi 4 oppe og en gik vidre i teorien, der plejer ikke være ret mange der består, men det være noget han gør en ære i ..
Min mening er at uddannelsen er sat for dårlig sammen ingen mulighed for at skaffe sig den viden der er brug for..
Men det der ryster min mest er at Calmer har sendt et langt brev til min leder og bestyrelses formanden, hvor har vilklig fortæller hvor ring og dum jeg er, på en klam måde..
jeg har i 10 år klatret og rappellet med vores elever samt mange andre foreninger og har aldrig lavet fejl, jeg tog min uddannelse af en SFO leder over 4 weekender og bestod for 10 år siden..
Men ville have et nyt bevis,,
MEN KAN PÅ DET KRAFTIGSTE FRARÅDE CRISTIAN CALMER KURSER...

Men er der nogle der har råd om hvor, har selv tænkt på dansk sports klatreforbund

Mv. Søre[/b]


Pico
Gæst
Skrevet: Tirs 19 sep - 2006 20:27    Emne: KAL Pis

------------------------------------------------------------------------
Hej der der findes satan, Bin ladden og lige der under C. Calmer... er lige dumpet af den sidste af dem..
Jeg har aldrig mødt en mand der elsker så meget at gå efter folk der ligger ned..
Og en uddannelse hvis man kan kalde det der er så dårligt lavet, men faldt for hans klamme triks,, som han sagde da jeg ringede og hørte om KAL uddannelsen, sagde han at det var den enste der er/var godkendt...
ja måske af den kære Calmer..
Men har heldigvis erfaret at det er noget pis, starter ved dansk sports klatre forbund...

Har også taget medicin rescu,, der døde alle efter hans mening,, har meget svært ved at finde noget possativt... jo Calmers kone kom og underviste i medicin og hun var rigtig god MEN HUN ER UGSÅ UDDANNET,,, hvad fanden ser sådan en klog kvinde i ham det fladjern...

Mv Søren alias PICO
pico
Indmeldt: 19. sep 2006
Indlæg: 1
Medlemsnummer: 1509
Skrevet: Tirs 19 sep - 2006 21:41    Emne:

------------------------------------------------------------------------
Har lige været på et af hans kurser, og dumpet..
Jeg tror det er den mand jeg hader mest

Jo han pisser stadig rundt og rakker alle ned han kan komme til
_________________
MV. Pico
pico
Indmeldt: 19. sep 2006
Indlæg: 3
Medlemsnummer: 1509
Skrevet: Ons 20 sep - 2006 19:58    Emne:

------------------------------------------------------------------------
Hej..
Det er vist mig der har skabt en stor forvirring, vedr. om jeg er medlem...
Jeg tror jeg har lavet en fejl..
Jeg gik en på denne side efter anbefaling fra en god ven, og ville skrive lidt om min erfaring vedr. C. Calmer,, da jeg havde haft en meget dårlig oplevelse af ham , og i dette forum da det ikke er styret af C. Calmer..
Jeg gik ind under tilmeldte bruger. havde læst forkert troede at der stod tilmed bruger, og kunne ikke forstå at jeg ikke kunne tilmelde mig uden at skrive medlems nr så skrev bare et...
DET MÅ I UNDSKYLDE,,,,,
skal jeg gå ind og slette mig, om hvordan
Også være på som gæst

Pico/ Søren
pico
Indmeldt: 19. sep 2006
Indlæg: 4
Medlemsnummer: 1509
Skrevet: Tors 21 sep - 2006 7:20    Emne:

------------------------------------------------------------------------
Jeg har ikke givet dig lov til at lægge min eksamen ind nogle steder, men der er du jo den som du er. din lort..(MÅ HAN GODT DET)
JEG HAR ALDRIG ROST DIT KURSUS, men hele vejen sagt er den er mangelfuld...
Og ja jeg har en eksamen som er ca. 10 år gammel, og den er ok, men ikke til træklatring,.
og sidste og ikke mindst det om min skreflige prøve passer ikke, men når man ikke er ening med C Calmer, så er der jo ikke grænser for man bliver udsat for..
Og når jeg er bestået prøver et andet sted, så kommer det ikke dig ved, og du vil ikke blive en del af det, det er ikke i din ret
Det var bestemt ikke for at skrive med Calmer jeg kom ud med mine ting men, mere for at høre andres mening om Calmers "uddannelser"
Mv. Søren
_________________
MV. Pico
 


Christian Almer
Gæst
Skrevet: Tors 21 sep - 2006 6:44    Emne: Søren Rasmussens klatreeksamen

Kære Søren Møhlenberg Rasmussen og eventuelt andre interesserede.


Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke kan bestå en eksamen.

Som Søren skriver, så lader hans hovedbekymring imidlertid til at være, at hans arbejdsgiver er blevet orienteret om resultatet af den eksamen, som de har betalt for, at Søren kunne deltage på, og dermed om årsagerne til, at han ikke kunne bestå.
Jeg har imidlertid vanskeligt ved at se, at det skulle være et problem for andet end muligvis Sørens selvbillede som rapelle- og klatreinstruktør.

Jeg skal samtidigt beklage, at prøveresultatet tilsyneladende ikke giver Søren anledning til at reflektere over, om han evt. burde arbejde lidt mere med sikkerheden, inden han tager ansvaret for andres liv i forbindelse med klatring og klatreaktiviteter og, at han i stedet vælger at reagere aggressivt overfor budbringeren.

Udover, at Søren nu hævder, at han kun er dumpet pga. personligt had (hvad det så end måttte bestå i eller skyldes), så “truede” han i telefonsamtale i går aftes med, at han ville lægge den fremsendte redegørelse ud på nettet, ligesom han ville “advare” samme sted mod undertegnede.

Her til aften er jeg så blevet gjort opmærksom på, at Søren bl.a. har valgt at benytte DBs debatside til dette og, at han i den sammenhæng eksempelvis påstår, at jeg i redegørelsen til hans arbejdsgiver fortæller, “hvor ring og dum jeg (Søren, min bem.) er, på en klam måde.. “ !

Søren har således på flere måder selv valgt at delagtiggøre andre i baggrunden for hans prøveresultat.
Jeg har derfor valgt at belaste debatten dette sted med en reaktion og en forklaring, ligesom jeg til almen orientering efter Sørens ønske også har fået lagt redegørelsen for hans prøveresultat ud. Den kan ses på:
http://www.klatrecenter.dk/klatreresultat/sorenrasmussen

Da det efter den skriftlige eksamen stod klart, at Søren Rasmussen sikkerhedsmæssigt var meget langt fra kunne bestå, og prøven derfor måtte standse allerede der, så forsøgte han. på trods af det klare resultat, straks at lægge skylden fra sig og indledningsvis over på et kursus, som han ellers inden eksamen flere gange havde rost, og siden på mig, som det fremgår.

Selvfølgelig kan kurser og undervisning altid forbedres, men det er måske lidt teatralsk, at man helt nægter at have et medansvar for et enestående dårligt eksamensresultat, særligt når man samtidigt hævder at have været eksamineret instruktør i klatring og rapelling gennem 10 år.

Søren hævder desuden, at, jeg rakker alle ned, jeg kan komme til, samtidigt med, at han sammenligner mig med både Bin Laden og Satan. Tjahh.

Endvidere slår han fast, at jeg nok er den, han hader mest.
Dermed afslører han efter min mening blot, hvor meget han tilsyneladende har i klemme, f.eks. i forhold til, at han hævder, at han i 10 år har været eksamineret klatreinstruktør og klatret og rappellet med elever samt mange andre foreninger!

Når man dertil lægger, at Søren ved eksamen gav udtryk for, at han blot ville se stort på eksamensresultatet, så forekommer hans forargelse over, at hans arbejdsgiver selvfølgelig er blevet informeret om resultatet af eksamen nærmest latterlig.

Det er selvfølgelig i orden, at man ekempelvis
- ikke kender eller forstår almindelige klatreråb
- ikke kan lave en eneste simpel faldfaktorberegning
- ikke kan forklare, hvad faldfaktorbegrebet udtrykker,
- ikke kan give eksempler på faktor-2-styrt
- ikke ved, hvilke forsikringer, der er lovpligtige
- ikke kender straffelovens bestemmelser om ansvar
- mener, at enkeltreb er 7-8 millimeter tykt
- mener, at symbolet for et dobbeltreb er et uendelighedstegn
- mener, at man forsvarligt kan førstemandsklatre med et enkelt dobbeltreb
- mener, at man skal indbinde en siddesele i arbejdsløkken
- mener, at man skal indbinde en kombisele alene i brystselen
mmm.

Blot kan man så selvfølgelig ikke bestå en eksamen, jvf. KAL®-normerne.
Dette er naturligvis hverken udtryk for personligt had, lyst til at træde på andre, satanisme eller, hvad Søren Rasmussen nu ellers måtte have behov for at bruge som undskyldning for, at han ikke kunne bestå.

Det er alene udtryk for, at Søren Rasmussen på en række afgørende punkter har behov for at sætte sig bedre ind i og træne mere med tingene, inden han tager andre med ud at klatre under skærpede ansvarsforhold.

Afslutningsvis vil jeg til Søren sige, at jeg selvfølgelig meget gerne hører om erfaringerne med og resultatet af hans eksamen hos f.eks. sportsklatreforbundet eller Dansk Bjergklub, hvor jeg kan forstå, at han nu er meldt ind.

Venlig hilsen


Christian Almer


I juli, 2021 henvendte Søren Møhlenberg Rasmussen sig igen.
Korrespondancen i den anledning er gengivet nedenfor:

14. juli, 2021.

Hej

Vil i venligst fjerne det indlæg hvor mit navn fremgår

Søren Rasmussen..
Telefon: 92820582
email: soren.m.r@gmail.com
Sender IP: 93.164.220.26

-----------------------------------

Den 15. jul. 2021 kl. 00.02 skrev Klatre-Centeret <post@klatrecenter.dk>:
Hej.

Venligst specificer.

-----------------------------------

15. juli, 2021.
Hej
Denne her
Meget gammel sag

http://www.klatrecenter.dk/klatreresultat/sorenrasmussen/result.htm

Sendt fra min iPhone
Søren Møhlenberg
Mail; smo@hitsa.dk
Mob; 92820582

-----------------------------------

Den 15. jul. 2021 kl. 09.55 skrev Klatre-Centeret <post@klatrecenter.dk>:

Re: Klatrekurser og -uddannelser
Hej Søren.


Anførte link:
<http://www.klatrecenter.dk/klatreresultat/sorenrasmussen/result.htm>http://www.klatrecenter.dk/klatreresultat/sorenrasmussen/result.htm
dokumenterer bl.a., at du til din KAL® (Klatre-Aktivitets-Leder)-certificering i træklatring måtte standses allerede efter din skriftlige prøve og altså, inden du overhovedet kom i gang med den praktiske del af prøven, da du -helt uden for kategori- alene i den skriftlige del af prøven havde 5 gange så mange alvorlige sikkerhedsfejl, som det er tilladt at have i den samlede (altså både skriftlige og praktiske) certificering !
Eller som det blev udtrykt overfor din daværende arbejdsgiver, der havde betalt for din deltagelse i certificeringen:
Det "...vil være stærkt uansvarligt at lade Søren Møhlenberg Rasmussen gennemføre klatreaktiviter af nogen art for andre !"

Linket dokumenterer også, at du derefter selv valgte at gå til offentligheden og skriftligt gå på diverse internetfora meddele dit certificeringsresultat samt ikke mindst udtrykke, at du -på trods af ovennævnte klare certificeringsresultat- alligevel mente, at du både tidligere og fremover sagtens kunne gennemføre klatring, klatreaktiviteter og rapelling med andre ansvarligt...?
Således skrev du bl.a:
"jeg har i 10 år klatret og rapellet med vores elever samt mange andre foreninger..."

Endvidere udtrykte du på de samme interfora samtidigt en voldsom aggression overfor både KAL®-uddannelsen og -certificeringen i træklatring og overfor eksaminatorerne.
Således sammenlignede du dem bl.a. med "Bin Laden" og desuden kaldte du dem "klam", "satan", "fladjern" og "lort" !

At de ansvarlige derefter reagerede og svarede på dine påstande og din kritik på de samme medier er selvfølgelig både forståeligt og legitimt.

Det er og har således været dit eget valg at offentliggøre både dit certificeringsresultat og en stærkt negativ kritik samt pervers sprogbrug i den forbindelse.
Vi ser derfor hverken praktisk eller juridisk mulighed for eller grund til at redigere eller ændre i ovennævnte.

Tværtimod.
Hvis du således f.eks. fortsat ikke kan dokumentere, at du er blevet KAL®-certificeret eller er blevet klatreinstruktør i f.eks. Dansk Bjergklub på hvis debatforum, du bl.a. valgte at skrive og "debattere", så er der vel kun yderligere grund til at antage, at det fortsat...:
"...vil være stærkt uansvarligt at lade Søren Møhlenberg Rasmussen gennemføre klatreaktiviter af nogen art for andre !"

Venlig hilsen


Christian Almer
----------------------------------
----------------------------------
KLATRE-CENTERET

-----------------------------------

Fjerner i det


Sendt fra min iPhone
Søren Møhlenberg
Mail; smo@hitsa.dk
Mob; 92820582

-----------------------------------

Den 15. jul. 2021 kl. 11.34 skrev Klatre-Centeret <post@klatrecenter.dk>:

Re: Klatrekurser og -uddannelser
??
Læs svaret.

-----------------------------------

Er det et nej
Går videre med det da det er forældet
Men op til jer

Sendt fra min iPhone
Søren Møhlenberg
Mail; smo@hitsa.dk
Mob; 92820582

-----------------------------------

Den 15. jul. 2021 kl. 13.03 skrev Klatre-Centeret <post@klatrecenter.dk>:

Re: Klatrekurser og -uddannelser
Kære Søren.


- Læs nu svaret nedenfor, tak...!

Som dokumenteret viste du et nærmest totalt fravær af blot minimal erfaring, kundskaber og viden, både alment om klatring og specifikt om for- og ansvarlig tilrettelæggelse af klatreaktiviteter for andre.

Som dokumenteret udviste du desuden, at du -på trods af ovennævnte- mente, at du kunne fortsætte med at arrangere klatreaktiviteter for andre med skærpet juridisk ansvar, jvf. straffeloven !

Hvorvidt det har ændret sig og er "forældet", kan vi jo ikke vide, bl.a. fordi du fortsat ikke har valgt at fremsende den begærede dokumentation herfor, jvf. nedenstående.

Derfor, som skrevet:
Det er og har således været dit eget valg at offentliggøre både dit certificeringsresultat og en stærkt negativ kritik samt pervers sprogbrug i den forbindelse på debatfora, som vi ingen indflydelse har på, herunder f.eks. Dansk Bjergklub og Dansk Sportsklatre Forbund.

Udover, at vi selvfølgelig ikke har nogen mulighed for at fjerne eller redigere de indlæg, så ser vi, som nævnt, heller ikke hverken nogen praktisk eller juridisk grund til at fjerne, redigere eller ændre i gengivelsen af ovennævnte indlæg.
Tværtimod.

På baggrund af din henvendelse overvejer vi tilmed nu, om vi også skal lægge nærværende korrespondance ud, sammen den øvrige dokumentation.

Venlig hilsen

Christian Almer
----------------------------------
----------------------------------
KLATRE-CENTERET

-----------------------------------

Hel Ok
Vil meget gerne vide hvorfor i sætter en af mine
Kollegaer på cc Mikkel
Dette er privat 

Sendt fra min iPhone
Søren Møhlenberg
Mail; smo@hitsa.dk
Mob; 92820582

-----------------------------------

15. juli, 2021:
Re: Klatrekurser og -uddannelser


Privat...?

Som det fremgår nedenfor vælger du flere gange selv at opgive en firmamail-adresse, som vi så svarer til.
Hvis det var privat, og du ikke ønskede svar sendt til firmamail-adressen, så kunne du jo blot have holdt dit firma ude af korespondancen.

I lyset af...
- den alvorlige karakter af din manglende evne til at vurdere dine evner til at tage juridisk ansvar for andre i forbindelse med klatring og klatreaktivitier
- dit barnagtige angreb med tilhørende sprogbrug i den forbindelse
- at vi ikke ved, hvilke funktioner din ansættelse indebærer
- du selv flere gange i nedenstående korrespondance vælger at opgive en firmamail-adresse. så forekommer det imidlertid mere end rimeligt - og måske tilmed påkrævet, jvf. strafffelovens §13, at også den ansvarlige for det firma, som du selv opgiver som reference, også får besked om og kender til ovennævnte korrespondance, involverende firmaets email.

Venlig hilsen

Christian Almer
----------------------------------
----------------------------------
KLATRE-CENTERET