PRAT®. Professional Rope Access Technician®. Industrial Rope Access. Autorisation og uddannelse. Authorization and education PRAT®. Professional Rope Access Technician®. Industrial Rope Access.

PRAT®
(Professional Rope Access Technician®)
- Den professionelle standard for
Industrial Rope Access -


PRAT®-autorisationsfornyelse

Autorisationen til Professional Rope Access Technician® (PRAT®) har en gyldighed på tre år, regnet fra autorisationsdatoen.
Derefter skal den fornys ved en PRAT
®-autorisationsfornyelse.
Som Worker kan du enten vælge at blive recertificeret som PRAT
®-Worker, eller du kan vælge at opgradere din uddannelse og certificering til PRAT®-Supervisor.
Undladelse af at forny PRAT
®-autorisation medfører, at du mister sin autorisationen og derfor ikke længere kan arbejde med rope-access med henvisning til PRAT®-autorisationen.
Som PRAT
®-Supervisor kan du enten vælge at blive recertificeret som PRAT®-Supervisor, eller du kan vælge at tilmelde dig PRAT®-TVG-ordningen.

PRAT
®--autorisationsfornyelsen indebærer bl.a. en gennemgang og godkendelse af logbøger og hændelsesrapporter og en konkret vurdering af medarbejderens viden og sikringstekniske færdigheder samt rutine og afholdes af en PRAT®-assessor uden censor.
PRAT
®-autorisationsfornyelsen er omverdenens, virksomhedens og ikke mindst medarbejderens og dennes families sikkerhed for, at de sikkerhedsmæssige færdigheder og den nødvendige rutine og sikkerhed fortsat er til stede, så det er forsvarligt at abejde som Professional Rope Access Technician®. også efter udløbet af tre-års fristen for den egentlige PRAT®-autorisation.

For at forny og dermed opretholde sin PRAT
®-autorisation skal du vælge mellem to PRAT®-utorisationsfornyelsesordninger.


Man kan enten vælge:

A. - Helårlige Trænings-, Vedligeholdeles- og Godkendelsessamlinger (PRAT
®TVG-møder).
En aftale om deltagelse i det årlige TVG-møde, der løbende forlænger PRAT
®-autorisationen med et år ad gangen frem til næste TVG-møde.
Undladelse af at deltage i de årlige PRAT
®-TVG-møder og dermed opdatere og vedligeholde PRAT®-certificering medfører, at din PRAT®-certificering løber ud og bliver ugyldig med virkning fra datoen for PRAT®-TVG-mødet.
- Den enkle ordning, der sikrer, at du følger med og løbende får opdateret din viden og kunnen.

Læs praktiske oplysninger om PRAT
®-TVG-ordningen her.

Ved tilmelding til PRAT
®-TVG-ordningen, skal du:
a. - aftale ordningen med et godkendt PRAT
®-uddannelsescenter i god tid inden det første PRAT®-TVG-møde.
b. - fremsende kopi af sin logbog og sin hændelsesrapport til den ansvarlige PRAT
®-assessor senest 3 uger inden hver autorisationsfornyelse / hvert TVG-møde, da disse og de beskrevne hændelser samt vurderingen af disse indgår ved autorisationsfornyelsen.
c. - medbringe al nødvendig udrustning til at kunne udføre alle Rope-Access-opgaver samt tilhørende nødprocdurer på konstruktioner op til 20 meters højde ved selve autorisationsfornyelsen.
- eller

B. - “Fuld” PRAT
®-autorisationsfornyelse.
Gnnemføres hvert tredje år, første gang senest 3 år efter den egentlige PRAT
®-autorisation,
- En noget mere krævende ordning, der forudsætter, at du løbende selv træner og arbejder med Rope Access og derigennem opdaterer din viden og færdigheder


Nedenfor følger yderligere information om de to ordninger:


A: Helårlige Trænings- Vedligeholdelses- og Godkendelsesmøder (PRAT®-TVG-møder).

- Den enkle autorisationsfornyelse, hvor man via halvårlige møder bl.a. får opdateret og vedligeholdt både sin viden og sine færdigheder.
En god løsning, hvis du ikke dagligt er en del af et aktivit klatremiljø eller måske kun arbejder med en type Rope Access opgaver.

Hvert TVG-møde tager 1 dag, afhængigt af antallet af deltagere.
TVG-møder indeholder:
- gennemgang af logbøger og hændelsesrapporter
- opdatering mht. sikkerhed, udstyr, uheld og ny viden mv.,
- erfaringsudveksling,
- træning af diverse Rope-Access-teknikker mv., som ikike benyttes så ofte i det daglige samt
- forenklet kontrol gennem trækning af én opgave (opsætning, udførsel og nødprocedure), der skal løses sikkert indenfor et rimeligt og begrænset tidsrum uden alvorlige sikkerhedsproblemer og med godt overblik,

Læs praktiske oplysninger om PRAT
®-TVG-ordningen her.

Eller download informationen ved at klikke her eller på dokumentet til højre.

Resultatet udtrykkes enten ved:

- GODKENDT:
I tilfælde af, at logbog, hændelsesrapport og sikkerhedskontrolprøven godkendes, godkendes hele TVG-mødet, og PRAT
®-autorisationen bevarer sin gyldighed de følgende seks måneder.

- IKKE GODKENDT:
- i tilfælde af udeblivelse fra et TVG-møde uden forudgående aftale
- i tilfælde af alvorlig mangel på viden, evne til at forstå og tolke hændelser eller udtalt farlig sikkerhedsindstilling eller praksis, udtrykt især i sikkerhedskontrolopgaven (tab af mere end ét sikkerhedskryds, tab af mere end 10% af de opnåelige points eller væsentlig overskridelse af tidsgrænsen),
godkendes kontrolopgaven og dermed TVG-mødet for den pågældende medarbejder ikke.
PRAT®-autorisationen er dermed ikke længere gyldig.
I givet fald kan PRAT
®-autorisationen kun fornyes via en ny PRAT®-autorisation.
En aftalt dato for et TVG-møde kan selvfølgelig ændres efter aftale indenfor en 2 ugers periode på hver side af den oprindeligt fastsatte dato.
I tilfælde af, at du ønsker at træde ud af ordningen med TVG-møder, kan du gå tilbage i den almindelige 3-årige PRAT
®-autorisationsfornyelsesordning på samme vilkår, som hvis du var udeblevet fra eller ikke havde fået godkendt et TVG-møde.
I tilfælde af, at du igen ønsker at træde ind i aftalen om TVG-møder er dette selvfølgelig også muligt.
Det er i givet fald dog en forudsætning, at du ved indtrædelsen allerede har en gyldig PRAT
®-autorisation.


B: Fuld PRAT
®-autorisationsfornyelse hvert tredje år
- En mere krævende autorisationsfornyelse, der normalt forudsætter, at man dagligt er i et varieret klatremiljø og dermed kan efterbehandle og handlingsrette sine hændelsesrapporter samt ikke mindst vedligeholde og udvikle sin viden og sine færdigheder.
Autorisationsfornyelsen skal bestås mindst hvert andet år, første gang senest 2 år efter den egentlige PRAT
®-autorisation.
PRAT
®-autorisationsfornyelsen tager normalt en dag og består af en gennemgang af logbog og hændelsesrapoorter samt af en udvalgseksamen med en række forskellige opgaver med tilhørende opsætninger, udførsler og nødprocedurer mv.
Resultatet af den 3-årige PRAT
®-autorisationsfornyelsesordning udtrykkes enten ved:

- GODKENDT.
Gyldigheden af PRAT
®-autorisationen forlænges med yderligere tre år fra fornyelsesdatoen.

- IKKE GODKENDT

PRAT®-autorisationen er ikke længere gyldig.
Vurderingen gives, hvis eksaminanden på mindst to punkter har vist afgørende mangel på sikkerhedsforståelse, sikker praksis eller erfaring.
Det vil imidlertid være muligt at gå op til en ny autorisationsfornyelse i perioden frem til udløbet af tre-års-fristen for PRAT
®-autorisationen eller imdenfor maksimalt 4 uger efter autorisationsfornyelsen.


Traditionelt,
Tidskrævende og dyrt
PRAT®
Enkelt, smidigt, hurtigt og billigt
Brugen af PRAT®-medarbejdere indebærer væsentlige praktiske lettelser og ikke mindst store besparelser på udgifterne til f.eks. facadehejs lift, kraner og stilladser mv., når der skal udføres opgaver på svært tilgængelige steder.
Rope Access-teknikker giver en smidig og enkel mulighed for hurtigt og effektivt at få løst opgaver, som eller ville tage meget lang tid, være helt umulige eller koste langt flere penge end mere konventionelle alternativer.

Download informationen om PRAT®-autorisationsfornyelsesordningerne.Nedenfor kan du endvidere downloade norm, pensum og autorisationskrav til PRAT®-uddannelsen:

Norm, pensum og autorisationkrav kan downloades som pdf-fil.
Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis her:
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet
.


Du kan se en beskrivelse af indholdet på uddannelsen her.

Download norm, pensum og autorisationskrav på:
English:

eller på
Dansk:Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os for yderligere information mv:

www.klatrecenter.dk/prat
Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.

© Klatre-Centeret